RADA UCZNIÓW
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Przewodnicząca - Julia Turowicz - IIIB
I zastępca przew. - Magda Mikłaszewicz - IIIA
II zastępca przew. - Paweł Hołubowicz - IIIB
Sekretarz - Anna Klepacka - IIA
Skarbnik -
Diana Ambrosiewicz - IIIA

Członkowie:
Marta Siergiej- IIB
Łukasz Danilowicz - IIIB
Bogdan Jaczewski - I
Kamil Żukowski - IIIB
Maciej Ślązak - IIIA

Przew. sekcji:
Kronikarsko-redakcyjnej - Wioletta Leszczyńska - IIB
Naukowej - Karolina Siergiej - IIA
Imprez i rozrywki -
Klaudia Daniłowicz - IIA

 Składy wszystkich sekcji wywieszone zostały na gazetce szkolnej.