SALA GIMNASTYCZNA

       Pomieszczenia sali gimnastycznej mogą być udostępniane osobom prawnym i osobom fizycznym w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych gimnazjum i szkoły podstawowej, na podstawie  złożonego przez zainteresowanych zamówienia i podpisanej umowy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Krasnopolu. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo (w formacie "pdf") poniżej. Można je również otrzymać w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA SALI
Zamówienie
Umowa wynajmu nieodpłatnego
Umowa wynajmu odpłatnego
Upoważnienie
Zarządzenie Wójta Gminy Krasnopol 69/2011
Zarządzenie Wójta Gminy Krasnopol 139/2013
   1 z 3
   2 z 3
   3 z 3