SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESPOŁU  SZKÓŁ  W KRASNOPOLU –GIMNAZJUM W KRASNOPOLU

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

L.p.

Przedmiot/ Nazwa programu

Wydawnictwo

Klasa realizująca program

Imię i nazwisko nauczyciela realizującego program

1.

Biologia    Program nauczania biologii w gimnazjum ,,Puls życia”

Nowa Era

I-III

Jolanta Łucznik- Kęcka

2.

Język angielski    Program nauczania języka angielskiego  kurs kontynuacyjny dla klas 1-3 gimnazjum poziom III.1 na podbudowie II etapu edukacyjnego

Oxsford Uniwersity Press

I-III

Justyna Żynda

3.

Chemia    Program nauczania chemii w gimnazjum ,,Chemia Nowej Ery”

Nowa Era

I-III

Jolanta Łucznik Kęcka

4.

Edukacja dla bezpieczeństwa  Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania dla gimnazjum .

OPERON

II

Jolanta Łucznik -Kęcka

5.

Wychowanie fizyczne    ,,Zdrowie – Sport- Rekreacja- Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum

Wydawnictwo IMPULS

              I-III

Józef Lewkiewicz

 

Stanisław Jakub Krzywicki

6.

Informatyka     ,,Informatyka Europejczyka” Program nauczania informatyki w gimnazjum

Helion

I-III

Iwona Wasilewska

Robert Razin

7.

Historia   ,,Śladami przeszłości” –program nauczania historii w klasach I-III gimnazjum

Nowa Era

I-III

Alicja Wysocka

8.

Wiedza o społeczeństwie    ,,Dziś i jutro” Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum

Nowa Era

I-II

Alicja Wysocka

9.

Wychowanie do życia w rodzinie ,,Wędrując ku dorosłości”

Rubikon

I-III

Alicja Wysocka

10.

Język niemiecki   Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum Poziom III.0 –dla początkujących

Lektor Klett

I-III

Bożena Bischoff

Dorota Jaczewska

11.

Matematyka    Program nauczania matematyki w gimnazjum

Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro

II- III

Beata Sosnowska

12.

Język polski  „Słowa na czasie” program nauczania języka polskiego w kl. I-III gimnazjum

 Nowa Era

I-III

Jolanta  Titarczuk

 

Iwona Wasilewska

13.

Zajęcia artystyczne  „W stronę  sztuki”  Zajęcia artystyczne: Autorski program nauczania zajęć plastycznych w gimnazjum

 

              I-III

Iwona Wasilewska

14.

Zajęcia artystyczne  ,,Szkolna pracownia artystyczna” –program nauczania zajęć artystycznych (plastyki) w klasach I-III gimnazjum

 

I-III

Jolanta Titarczuk

15.

Matematyka  „Matematyka w gimnazjum”

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

I

Tomasz Wołkowycki

16.

Zajęcia techniczne     Program nauczania  zajęć technicznych  w  gimnazjum „Technika w praktyce”

Nowa Era

              I-III

Robert Razin

17.

Fizyka       Program nauczania fizyki w gimnazjum „Bliżej fizyki”

WSiP

I-III

Robert Razin

19.

Geografia       Program nauczania geografii dla gimnazjum „Planeta Nowa”

Nowa Era

I-III

 

19.

Muzyka  „Gra muzyka!” program nauczania muzyki w gimnazjum

Nowa Era

I-III

         Rafał Jaczewski

20.

Plastyka  „Świat sztuki” Program nauczania plastyki

WSiP

I-III

         Rafał Jaczewski

21.

Religia „Wierzyć Chrystusowi”

WAM

I-III

Mirosław Żukowski

         Programy Nauczania  zostały  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną oraz zatwierdzone do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły  na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej w dniu 29.05.2012r.