NAUCZYCIELE

Rada Pedagogiczna Gimnazjum składa się z 17 nauczycieli 
Są to:
Grażyna Ogórkis
- dyrektor (brak na zdj.)
Dorota Korzun - z-ca dyrektora (brak na zdj.)

Teresa Ludorf - pedagog (brak na zdj.)
Jolanta Titarczuk - j. polski, zaj. artystyczne
Iwona Wasilewska - j. polski, informatyka, plastyka,
Beata Sosnowska - matematyka
Robert Razin - fizyka, technika, informatyka
Alicja Wysocka - historia, wos,  wych. do życia w rodzinie
Jolanta Łucznik - Kęcka - biologia, chemia, geografia, edukacja dla bezp.
Justyna Żuryńska - j. angielski
Mirosław Żukowski - religia (brak na zdj.)
Józef Lewkiewicz - w-f,
Małgorzata Kisłowska - w-f  (brak na zdj.)
Bożena Bischoff - język niemiecki (brak na zdj.)
Rafał Jaczewski - muzyka, plastyka (brak na zdj.)
Dorota Jaczewska - język niemiecki (brak na zdj.)
Tomasz Wołkowycki - matematyka (brak na zdj.)