Uroczyste otwarcie szkoły - 01.09.1999 r.  

Tak wyglądała kiedyś nasza Szkoła Podstawowa.

  STARA SZKOŁA

Po 11 latach budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Krasnopolu, po wielu perturbacjach z wszelkimi przeciwnościami świata ożywionego i nieożywionego 01.09.1999 r. nastąpiła uroczysta wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1999/2000 w oddanym do użytku gmachu.
Przy okazji warto prześledzić chronologicznie ponad dwustuletnią historię szkolnictwa na terenie Krasnopola.
Wybrane daty wydarzeń
z historii szkolnictwa w Krasnopolu

1792 - Zostaje otwarta pierwsza szkoła w Krasnopolu, która liczy 37 uczniów.
 
Okres zaborów - nieliczna grupa dzieci pobiera naukę czytania i pisania po polsku u osób prywatnych (bez przygotowania pedagogicznego). Istnieje też szkoła legalna z rosyjskim językiem wykładowym.
 
Do 1915 - około 40-oro dzieci uczy się w trzech klasach. Budynek szkolny mieści się w miejscu obecnie znajdującego się górnego drewnianego budynku  szkoły. Przy szkole jest mieszkanie dla nauczyciela dwa pokoje z kuchnią. Uczy jeden nauczyciel - Nowicki, a później Gawędzka.
 
I Wojna Światowa - Przebywający w budynku Rosjanie doprowadzają do jego ruiny.
 
1919 - Organizuje się jednoklasową szkołę o jednej sile nauczycielskiej w wynajętym lokalu. Uczy w niej Urbanowicz, a po nim Budziejkówna.
 
15.08.1922 r. - Rozpoczyna pracę w szkole pani Janina Kranicka i Antonina Kulwińska. W I i II klasie zbiera się 90-oro dzieci w wieku od 8 do 16 lat, a w klasach III i IV około 50-oro.
 
1922 r. - Zapada decyzja i rozpoczyna się realizacja budowy nowej szkoły.
 
01.09.1925 - Rozpoczyna pracę pan Stanisław Marcinkiewicz.
 
25.11.1925 - Zostaje oddany do użytku nowy budynek szkolny. Trzy sale są przepełnione po 60 - 65 dzieci w każdej. Wprowadza się obowiązek szkolny.
 
1926 / 27 - Pracują 4 siły nauczycielskie. Do pracy przybywa Józef Gałecki. Otwiera piątą klasę.
 
1928 - Najstarszą klasą jest klasa VI.
 
1929 - Dyrektorem szkoły drogą konkursu zostaje Piotr Szwarc. Od tej chwili pracują 4 siły nauczycielskie wykwalifikowane: pani Kranicka, pani Kulwińska-Marcinkiewicz oraz panowie: Marcinkiewicz i Szwarc i dwie panie bez kwalifikacji: Kucharczykówna i pani Jagłowska. Otwiera się klasę VII. Wynajmuje się jedną izbę lekcyjną u sąsiada Brzoziewskiego. Mieszkanie nauczycielskie po stronie południowo-zachodniej przerabia się na klasę. Dobudowuje się jedną klasę od strony północno-wschodniej. W ten sposób powstaje 5 izb lekcyjnych.
 
1937 - Zaczyna się budowę nowego budynku, w którym planuje się urządzenie sali gimnastycznej i przedszkola.
 
28.10.1939 - Budynek szkolny zajmują Niemcy. Uczą się w nim dzieci volksdeutschów głównie z Klejw.
 
1941 - W obozie koncentracyjnym Mauthauzen-Guzen ginie kierownik szkoły Piotr Szwarc.
 
1940 - 1944 - Nieliczne grupy dzieci korzystają z tajnego nauczania.
 
26.10.1944 - Do pracy wraca Janina Kranicka i organizuje naukę w swym prywatnym mieszkaniu. Budynek szkolny chwilowo nie nadaje się do pracy.
 
01.12.1944 - Do pracy przybywają: Antonina Marcinkiewicz, Irena Jurkówna i Il. Szeliga. Organizuje się klasy IV-V dla 207 dzieci.
 
01.08.1945 - Powraca Stanisław Marcinkiewicz.
 
1945/46 - Szkoła liczy 232 uczniów w sześciu klasach. Dla dzieci przerośniętych stosowało się ciągi.
 
1946/47 - W sześciu klasach jest 223-oje dzieci. Mianowana zostaje młoda nauczycielka Janina Sadowska (później Lewandowska).
 
1947/48 - Jest 216 uczniów. Stanisław Marcinkiewicz rozpoczyna studia zaoczne. 6 uczniów z klasy VII zdaje do szkół średnich.
 
1948/49                       - W szkole powstaje Spółdzielnia Uczniowska. Szkoła otrzymuje 30 nowych ławek, 5 stolików, 3 tablice, 4 szafy i wieszaki. Biblioteka szkolna liczy 340 książek.
 
1949/50 - Kierownikiem szkoły zostaje Janina Kranicka. Otwarto kursy dla analfabetów. 19 uczniów dostaje się do szkół średnich.
 
1950/51 - Położono nowy dach na budynku szkoły. Dzieci dochodzą aż z Krasnego, Romanowiec, Łumbi i Jeglińca.
 
1951 - Z dyplomem instytutu Pedagogicznego - Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego do pracy powraca Stanisław Marcinkiewicz i przejmuje obowiązki kierownika szkoły.
 
1953 - Kierownikiem szkoły zostaje Zygmunt Filipowicz.
 
1954 - Pracę w Szkole Podstawowej w Krasnopolu zaczyna pani Leokadia Ciupińska
01.02.1956 - Obowiązki kierownika przejmuje Leon Ludorf.
 
01.09.1957 - Kierownik szkoły - Leon Ludorf organizuje i otwiera Szkołę Przysposobienia Rolniczego.
 
12.09.1958 - Kierownictwo szkoły obejmuje Walentyna Wysocka.
 
22.09.1961 - Ponownie kierownikiem zostaje Leon Ludorf.
 
01.09.1967 - Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Krasnopolu zostaje Benigna Paciukanis.
 
06.1968 - Obowiązuje ośmioletnia Szkoła Podstawowa. Pierwszy raz mury szkoły opuszczają uczniowie klas ósmych.
 
1974 - Dobudowuje się przy dolnym budynku nową klasopracownię, kuchnię, a mieszkanie państwa Wysockich adaptuje się na świetlicę szkolną. Na działce biologicznej tworzy się otwartą salę biologiczną.
 
1974 - Adaptuje się budynek łaźni miejskiej na pracownię techniki wzbogacając szkołę o jedną izbę lekcyjną.
 
01.09.1976 - Kierownik szkoły - Benigna Paciukanis zostaje przemianowana na Gminnego Dyrektora Szkół, a Alfreda Trejnowska i Leokadia Ciupińska zostają zastępcami Gminnego Dyrektora pełniąc jednocześnie obowiązki kierownicze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.
 
1978 Do pracy ze szkoły w Krasnem przychodzi Zofia Krzywicka.
 
1979 - Na emeryturę odchodzi Leokadia Ciupińska. Pracę swą zaczynała w 1947 r. w Przebrodzie. Po dwóch latach podejmuje pracę w Niemcowiźnie niedaleko Suwałk, po roku pracuje w Skustelach, a po kolejnych dwóch latach w Remieńkiniu. Potem po roku przechodzi do pracy na dwa lata do Białegostoku by w roku 1955 aż do emerytury pracować jako nauczycielka j. polskiego w Krasnopolu. W latach 1976-79 była z-cą Gminnego Dyrektora Szkół w Krasnopolu.
 
1979 - Zastępcą Gminnego Dyrektora Szkół zostaje Zofia Razin.
 
1980 - Na emeryturę odchodzi Janina Lewandowska - nauczycielka w klasach I-IV oraz biologii i plastyki.
       Pani Lewandowska rozpoczęła pracę jako nauczycielka w styczniu 1946 r. w Bolciach za Wiżajnami. Od września 1946 r. przez dwa lata pracowała w Krasnopolu. Potem podjęła pracę na dwa lata w pobliskim Krasnem, aby ponownie już do emerytury (1980r.) pozostać nauczycielką w SP w Krasnopolu. Zapamiętała się jako nauczyciel biologii i plastyki.
 
1982 - Na emeryturę odchodzi Walentyna Wysocka - nauczycielka klas I-IV oraz geografii.
 
1982 - Na emeryturę odchodzi Leon Ludorf - nauczyciel techniki oraz chemii. Pracę swą rozpoczynał w 1948 r. w Publicznej Szkole Powszechnej w Budzie Ruskiej. Od 1949 r. był Kierownikiem Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Maćkowej Rudzie. Od 1955 r. był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Daniłowcach, gm. Giby. Następnie przez pół roku sprawował funkcję kierownika Internatu w Technikum Mechanicznym w Suwałkach. Od 01.02.1956 r. do 14.12.1958sprawował funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Krasnopolu. W 1957 r. zorganizował jedyną w powiecie Szkołę Przysposobienia Rolniczego. W latach 1960 1967 ponownie pełnił funkcje kierownika Szkoły w Krasnopolu. W latach 1967- 1970 - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Skustelach. W latach 1970- 1982 - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Krasnopolu. W roku 1974 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
 
1984 - Dyrektorem Szkoły zostaje Alfreda Trejnowska.
 
1984 - Przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu powstaje Gminny Inspektorat Oświaty i Wychowania, którego inspektorem zostaje Benigna Paciukanis do półrocza 1985 r., a zastępcą Zofia Razin.
 
1985 - Na emeryturę odchodzi Benigna Paciukanis - dyrektor szkoły, Gminny Inspektor Oświaty i Wychowania oraz nauczycielka historii. Pracę swą podjęła w 1952 r. w Łachach gm. Turośl. W latach 1954-1967 pracowała w Krasnem gm. Krasnopol, a następnie w Szkole Podstawowej w Krasnopolu jako jej dyrektor.
 
1985 - Na emeryturę odchodzi Halina Cieślukowska - nauczycielka j. polskiego. Zaczęła swą pracę w Wykowie pow. Koleński, po roku podjęła pracę w miejscowości Tyszki Łabno, po następnym roku w Kumelsku, po kolejnym roku w Smolanach, gdzie przepracowała kilka lat. Kolejnymi placówkami oświatowymi był Głuszyn i   kilka Mikołajewo. W 1964 r. podejmuje pracę w Krasnopolu aż do emerytury.
 
09.1985 - Inspektorem Oświaty zostaje Bożena Szczuko, a zastępcą Leokadia Kowalska.
 
1984-91 - Dyrektorem Szkoły jest Alfreda Trejnowska.
 
1986 - Na emeryturę odchodzi Anna Puczyłowska - nauczycielka nauczania specjalnego. Pracę swą zaczynała w 1956 roku w Iwaniszkach. Po 3 latach podjęła pracę w Górze. W latach 1961-1967 pracowała w Aleksandrowie. W latach 1967 - 1971 w Głuszynie, a od 1971 aż do przejścia na emeryturę w Krasnopolu.
 
1986 - Na emeryturę odchodzi Zofia Krzywicka - nauczycielka nauczania początkowego. Pracę rozpoczynała w 1949 r. w Zelwie. Od 1953 r. pracowała w Publicznej Szkole Powszechnej w Budzie Ruskiej, a od 1973 r. w szkole w Remieńkiniu. W 1977 r. była zatrudniona w szkole w Krasnem, a od 1978 r. w Krasnopolu.
 
1988 - Likwiduje się boisko równając teren pod budowę nowej szkoły.
 
1988 - Następuje rozbiórka pracowni technicznej położonej na terenie przyszłej budowy szkoły. 10 klas uczy się w 7 izbach lekcyjnych.
 
1990 - Likwidacja Inspektoratów Oświaty.
 
1990 - Wprowadza się powszechnie nauczanie religii do szkół.
 
1991 - Dyrektorem zostaje Łucja Rutkowska.
 
1991 - Na emeryturę odchodzi Halina Pomian - nauczycielka matematyki i geografii.
 
1991 - Została poszerzona skala ocen. Dodano ocenę 1 (niedostateczną) i ocenę 6 (celującą). Ocena 2 stała się od tej chwili oceną pozytywną o nazwie mierna. 
 
1995 - Na emeryturę odchodzi Zofia Razin - nauczycielka języka rosyjskiego, pedagog szkolny.
 
1999 - Na emeryturę odchodzi Alfreda Trejnowska - pracę podjęła w 1966 r. w Maćkowej Rudzie. Od 1972 r. pracowała w Krasnopolu ucząc m.in. biologii. W latach 1984-1991 była dyrektorem szkoły w Krasnopolu. W następnych latach była nauczycielką nauczania początkowego.
 
1999  Od roku szkolnego 1999/2000 zmieniono nazwę oceny 2 (mierna) na dopuszczająca.
 
01.1999 - Szkoła otrzymuje 10 komputerów w ramach programu Ministerstwa Edukacji - ,,Internet w każdej gminie". Z powodu braku lokum w budynku szkolnym - pracownia internetowa zostaje otwarta w udostępnionej sali OSP.
 
01.09.2000 - Na emeryturę odchodzi Tadeusz Paszkiewicz - nauczyciel muzyki.
 
2000 - Na emeryturę odchodzi Halina Fejfer - nauczycielka j. polskiego. Pracę swą zaczynała w 1963 roku w Jodeliszkach. Po 4 latach przeszła do pracy w Krasnowie. Po kolejnych 4 latach podjęła pracę w Skustelach, a po dwóch latach już do emerytury pracowała w Krasnopolu.
 
23.05.2005 Szkoła Podstawowa w Krasnopolu otrzymuje imię Jana Pawła II.
 
01.09.2005 Dyrektorem Szkoły zostaje Grażyna Ogórkis.
 
18.05.2006 - Szkoła otrzymuje 11 komputerów + 1 komputer przenośny w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Pracownie komputerowe dla szkół”. Pracownia współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
2006 Na emeryturę odchodzi Łucja Rutkowska - dyrektor szkoły, nauczycielka matematyki.
 
   24.11.2007

 Umiera w wieku 82 lat pan Leon Ludorf - były wieloletni dyrektor oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej
 w Krasnopolu. Na emeryturę odszedł w 1982 roku.
 

  08.04.2008  - Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową przeznaczoną na potrzeby biblioteki szkolnej
 - "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych" - w ramach projektu
 Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
 

  29.04.2009

 W wieku 82 lat umiera pani Walentyna Wysocka - Wieloletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.
 

 

 
  POCZĄTEK GIMNAZJUM W KRASNOPOLU
01.04.1999 - Stanisław Krzywicki zostaje powołany na pierwszego dyrektora Gimnazjum w Krasnopolu.
 
01.09.1999 - Następuje uroczyste wojewódzkie otwarcie roku szkolnego w nowo otwartym budynku Szkoły Podstawowej i utworzonego Gimnazjum w Krasnopolu.
 
03.09.2001 - Zostaje oddane do użytku drugie skrzydło szkoły. 5 pracowni + komputerowa sala. Komputerów jeszcze nie ma. Nauczyciele 01.09. organizują klasy do nauki. Skręcają ławki i wnoszą krzesła. Wieszają tablice. Gimnazjum w Krasnopolu w 9 oddziałach liczy 199 uczniów.
 
    04.2002 Tomasz Wysocki zostaje laureatem wojewódzkiego konkursu języka angielskiego.
 
    06.2002
Matematyk, informatyk - Małgorzata Polkowska odchodzi ze szkoły zmieniając miejsce pracy.
 
    01.09.2002

Do pracy zatrudniona zostaje Sylwia Polens (obecnie Dąbrowska).
 

    04.2003

 Tomasz Wysocki zostaje laureatem wojewódzkiego konkursu języka angielskiego.
Aleksandra Kruchelska zostaje laureatką wojewódzkiego konkursu języka polskiego.
 

    12.2003

 Zostaje zakupiony pierwszy projektor multimedialny wraz z laptopem.
 

    04.2004

 Sylwia Buziuk zostaje finalistą wojewódzkiego konkursu historycznego.
 

    04.2004

 W pracowni historycznej tworzy się mini izbę historyczną.
 
    06.2004  Na emeryturę odchodzi matematyk - Tadeusz Wasilewski. Na jego miejsce
 zatrudniona zostaje Beata Sosnowska. Pan Wasilewski podjął pracę nauczyciela w 1971 r.
w Zaboryszkach gm. Szypliszki. W latach 1973-75 był w tej szkole dyrektorem.
W latach 1975-81 sprawował funkcję Z-cy Gminnego Dyrektora Szkół w Szypliszkach
 i Dyrektora Szkoły w Słobódce
Od 03.1981 do 05.1981 Był Gminnym Dyrektorem Szkoły w Szypliszkach.
Od 05.1981 do 01.1990 miał przerwę od pracy pedagogicznej.
Od 02.1990 do 09.1990 był n-lem w SP w Zaboryszkach
Od 09.1990 pracował w SP w Krasnopolu, a od 1999 r. do emerytury pracował
 w Gimnazjum w Krasnopolu.
 
    04.2005  Finalistami konkursów przedmiotowych zostają:
 Małgorzata Hołdyńska - język polski
 Gabriela Tomkiewicz - język polski
 Zbigniew Kruchelski - historia
 
    12.2005  Początek budowy sali gimnastycznej.
 
    03.2006  Finalistką konkursu przedmiotowego z historii zostaje Justyna Daniłowicz.
 
    03.2007  Laureatką konkursu przedmiotowego z historii zostaje Sylwia Grochowska,
 a finalistką Paulina Ludorf.
 
    14.05.2007  Następuje uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej.
 
    03.09.2007  Pani Sylwia Dąbrowska Polens odchodzi na urlop wychowawczy, a na jej miejsce
 czasowo wraca do pracy matematyk pan Tadeusz Wasilewski.
 
   03.2008  Laureatką konkursu przedmiotowego z historii zostaje Paulina Ludorf,
 a finalistą konkursu przedmiotowego z fizyki zostaje Konrad Jankowski.
 
   20.06.2008   Na emeryturę odchodzi pani Zofia Bujnowska.
 
   30.06.2008  Na emeryturę odchodzi sekretarka szkolna pani Celina Siedzieniewska.
 
   01.09.2008  Do pracy wraca po urlopie macierzyńskim pani Sylwia Dąbrowska Polens,
 którą zastępował pan Tadeusz Wasilewski.
 
  01.09.2008  Do pracy jako katecheta zatrudniony zostaje pan Mirosław Żukowski.
 
  06.10.2009  Przy szkole zostaje otwarte Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 
  22.12.2009  Zakupiono do pracowni komputerowej 10 zestawów komputerowych.
 
  03.2010  Klaudia Razin zostaje laureatką konkursu przedmiotowego z fizyki
 oraz finalistką konkursu przedmiotowego z matematyki.
 
  04.06.2010  Drużyna Szkoły Podstawowej zajęła I miejsce w 33 Finale Wojewódzkim
 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i po raz pierwszy uczestniczyła
 w Finale Ogólnopolskim w Poznaniu zajmując tam 14 miejsce.
 
  22.12.2010  Zakupiono do pracowni komputerowej kolejnych10 zestawów komputerowych.
 
  03.2011  Klaudia Czarniecka zostaje finalistką konkursu przedmiotowego z biologii.
 
  31.09.2011   W wyniku reorganizacji szkół pan Stanisław Krzywicki zostaje odwołany z funkcji dyrektora Gimnazjum.
 
  31.08.2011  W wyniku reorganizacji z pracy odchodzi pani Zenobia Karłowicz - dotychczasowy pedagog Gimnazjum.
 
  01.09.2011   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum przestają funkcjonować jako odrębne szkoły.
 Powołany zostaje Zespół Szkół w Krasnopolu, którego dyrektorem zostaje pani Grażyna Ogórkis,
 a z-cą dyr. pani Dorota Korzun.
 Do klasy "0" uczęszcza 40 uczniów, do szkoły podstawowej - 143 uczniów,
 a do gimnazjum - 136 uczniów z całej gminy.
 Do Szkoły Podstawowej zaczynają również uczęszczać uczniowie ze zlikwidowanej
 Szkoły Podstawowej w Maćkowej Rudzie.
 
  04.06.2011  Drużyna SP powtórzyła sukces ubiegłoroczny w Turnieju BRD.
 Tym razem 14 miejsce zajęła w 34 Finale Ogólnopolskim w Iławie.
 
  29.06.2012   Po 34 latach pracy w szkole w Krasnopolu odchodzi na emeryturę pan Stanisław Krzywicki.
 
 06.2012   Sklepik uczniowski zaprzestaje swojej działalności. Prowadzony był od roku 1948.
 Wypracowane zyski w ostatnich latach przeznaczane były na działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego.
 
  03.2013   Karolina Kęcka zostaje laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego.
 
 06.06.2013   Drużyna Gimnazjum zajęła I miejsce w Finale Wojewódzkim 36 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
 w Ruchu Drogowym i po raz pierwszy uczestniczyła w Finale Ogólnopolskim w Jaśle zajmując tam 11 miejsce.
 
 02.09.2013  Pani Justyna Żuryńska odchodzi na roczny urlop wychowawczy. Na ten czas zastępuje ją pani Małgorzata Huszcza.
 
 03.2014  Jakub Artur Jankowski zostaje laureatem konkursu przedmiotowego z fizyki
 Piotr Jan Tomczyk zostaje laureatem konkursu przedmiotowego z matematyki
 oraz finalistą konkursu przedmiotowego z fizyki i geografii.
 Kamil Nowacki zostaje finalistą konkursu przedmiotowego z historii.
 
 
 

opr. R. Razin


 Pani Kranicka
- była n-lka
SP w Krasnopolu
od 1925 roku.

   Jeśli nie znasz tej pani
to znaczy, że jesteś
młody, jeśli o niej słyszałeś,
jesteś w średnim wieku,
a jeśli ją znałeś, to jesteś
już stary.

  
Rok 1956. To był dopiero "Dzień Ziemi". Uczniowie klasy VII
z panią Janiną Kranicką po porządkowaniu terenu
przy szkole i w centrum Krasnopola.

 

 Początek budowy szkoły.
Rok 1988. Jeszcze widać
łaźnię miejską, a w oddali
starą szkołę.