egzaminy gimnazjalne 2008/2009

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego (dodano 25.06.2009)
Nowe zdjęcia klasowe (dodano 21.06.2009)
Podręczniki na rok szk. 2009/2010 (dodano 19.06.2009)
Bilans II półrocza 2008/2009 (dodano 19.06.2009)
Wybory Rady Uczniowskiej (dodano 19.06.2009)
Maraton Matematyczny (dodano 19.06.2009)
Egzamin na Kartę Motorowerową (dodano 19.06.2009)
"Z angielskim na Ty"
(dodano 19.06.2009)
Egzaminy 2009 (dodano 15.06.2009)
Lekcja biologii na żywo (dodano 09.06.2009)
"Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży" (dodano 07.06.2009)
Szkolny konkurs "Mistrz Ortografii" (dodano 04.06.2009)
Szkolny konkurs "Mistrz Klawiatury" (dodano 04.06.2009)
Konkurs "Moja mała Ojczyzna" - 2009 (dodano 01.06.2009)
Wywiad z brązowym medalistą Polski
(dodano 24.05.2009 + zdjęcia 02.07.2009)
Program "Trzymaj Formę" - 2007-2009 (dodano 24.05.2009)
Rozstrzygnięcie konkursu szkolnego "Komputerowy Mistrz Ortografii" (dodano 24.05.2009)
Rozstrzygnięcie finału IV edycji konkursu "Samorządność, Praworządność, Demokracja" (dodano 24.05.2009)
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dodano 21.05.2009)
Wycieczka do Muzeum Wigier w Starym Folwarku (dodano 19.05.2009)
III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej (dodano 19.05.2009)
Dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych w Sejnach (dodano 21.04.2009)
XV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2009 (dodano 21.04.2009)
IV edycja konkursu "Samorządność, Praworządność, Demokracja - regulamin (dodano 09.02.2009)
Bilans I półrocza 2008/2009 (dodano 23.01.2009)
Program profilaktyczny "Dobre wybory" (dodano 23.01.2009)
Konkurs KRUS-u (dodano 23.01.2009)
Spotkanie opłatkowe (dodano 09.01.2009)
Fotki z andrzejek - 2008 (dodano 02.12.2008)
W egzotycznym świecie teatru (dodano 02.12.2008)
11 Listopada (dodano 07.12.2008)
Wyjazd do Sejmu RP (dodano 18.11.2008)
VI Przygraniczna Parada Piosenek Patriotycznych (dodano 17.11.2008)
Dzień Edukacji Narodowej (dodano 28.10.2008)
Próbny egzamin z języka angielskiego (dodano 26.10.2008)
Korupcja (dodano 19.10.2008)
Nowa Rada Rodziców (dodano 09.10.2008)
PaintbalI IIb (dodano 07.10.2008)
Ślubowanie klas pierwszych 2008
(dodano 05.10.2008)
Wycieczka do Olsztyna (dodano 30.09.2008)
Posprzątajmy polskie lasy (dodano 30.09.2008)
Akcja "Sprzątanie Świata" (dodano 19.09.2008)
Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 (dodano 19.09.2008)


Ranking I, II i III LO w Suwałkach (dodano 30.06.2008)
http://www.nabor.suwalki.pcss.pl/ - systemowa obsługa rekrutacji oświatowej - nabór 2008
Szkoły ponadgimnazjalne - Suwałki - zainteresowanie oddziałami
(dodano 30.06.2008)

BILANS II PÓŁROCZA 2008/2009

 

Klasa:

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

Liczba uczniów w klasie
Liczba ocen niedostatecznych
Liczba ocen dopuszczających
Liczba ocen bardzo dobrych
Liczba ocen celujących
Średnia klasy
Miejsce w szkole
Liczba ocen z zachowania
wzorowych
bardzo dobrych
dobrych
poprawnych
nieodpowiednich
nagannych
Liczba opuszczonych godzin:
usprawiedliwionych
nieusprawiedliwionych

23
8
90
38
5
3,21
VII

8
7
3
0
5
-
907
663
244

27
4
109
46
12
3,29
III

7
13
3
3
0
-
804
794
10

25
2
128
48
17
3,25
VI

6
11
3
2
2
-
819
735
84

26
7
114
61
8
3,29
III

16
6
3
1
0
-
1172
1112
60

20
5
94
48
10
3,27
V

5
6
4
3
0
1
1056
794
262

19
-
85
43
19
3,42
II

10
2
3
4
0
-
717
595
122

19
-
30
63
21
3,93
I

14
4
0
0
0
-
806
794
12

 

ŚREDNIA OCEN SZKOŁY

2003/2004 3,41
2004/2005 3,36
2005/2006 3,37
2006/2007 3,37
2007/2008 3,35
2008/2009 3,34

OTO NAJLEPSI UCZNIOWIE GIMNAZJUM 2008/2009

Wyróżnieni na świadectwie czerwonym paskiem

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia

1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

 Razin Klaudia
 Ślązak Daria
 Ślązak Martyna
 Grochowska Maja
 Godlewska Ewa Monika
 Karłowicz Tomasz
 Lachowicz Ewelina
 Siemienkiewicz Seweryn
 Stefańska Kinga
 Wiśniewska Joanna

IIa
Ib
IIIa
IIIb
IIIa
IIb
IIa
IIIb
IIb
IIa

5.38
5.15
5.14
5.07
4.79
4.79
4.79
4.79
4.79
4.79

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
 

 Żukowski Adrian
 Adamska Anna
 Sutuła Magdalena
 Hołdyńska Karolina
 Wiśniewski Michał
 Paszkiewicz Rafał
 Olsztyn Aleksandra
 

IIIc
IIIc
IIa
Ib
Ia
IIIb
Ia
 

4.79
4.79
4.79
4.79
4.79
4.79
4.79
 

PODSUMOWANIE PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

        We wrześniu 2008 roku Samorząd Uczniowski opracował szczegółowy plan pracy na rok szkolny 2008/2009, wybrał I i II zastępcę, sekretarza, skarbnika, przewodniczących sekcji oraz członków poszczególnych sekcji. Zadania zawarte w planie pracy zostały zrealizowane. Odbyło się 10 zebrań, w tym dwa podsumowujące działalność (na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego). 10.06.2009 r. przeprowadziliśmy wybory nowej Rady Uczniowskiej i Opiekuna SU.
        Uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły zgłaszając swoje opinie i pomysły dotyczące pracy szkoły i imprez szkolnych.
We wrześniu wszystkie klasy Naszego Gimnazjum wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata – Posprzątajmy nasze lasy”. Uczniowie porządkowali przydzielone im obiekty wokół szkoły, na terenie Krasnopola, w leśnictwie Krasnopol i w Wigierskim Parku Narodowym. Akcja była przeprowadzona przy współpracy z Urzędem Gminy w Krasnopolu i Wigierskim Parkiem Narodowym, którzy zaopatrzyli uczniów w plastikowe worki i rękawiczki a na zakończenie ufundowali wszystkim kiełbaski.
        W październiku odbyło się podsumowanie programu „Korupcja? Wspólny problem. Nie narzekaj – działaj!”. Dwie uczennice wyjechały na wycieczkę do Sejmu RP.
        W listopadzie 2008 roku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji na rzecz rodzinnych domów dziecka „Góra Grosza”. Zbiórki na terenie Gimnazjum w Krasnopolu zaowocowały kwotą 64,72 PLN.
        Samorząd przygotowywał też liczne uroczystości i apele szkolne pod kierunkiem nauczycieli. Były to:
1. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2. Otrzęsiny i ślubowanie klas pierwszych
3. Akademia z okazji Święta Niepodległości
4. Wigilia szkolna
5. Walentynki
6. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
7. Gimnazjada lekkoatletyczna
8. Dzień Europejski pod hasłem „Europa wita świat”
Uczniowie zorganizowali także 3 dyskoteki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, klasowe Mikołajki i Wigilie.
Odbyły się konkursy szkolne:
1. Maraton Matematyczny
2. Z ANGIELSKIM NA TY!
3. Mistrz Klawiatury
4. Komputerowy Mistrz Ortografii
5. Moja Mała Ojczyzna

        Uczniowie Naszego Gimnazjum oprócz konkursów przedmiotowych uczestniczyli w konkursach:
1. IV edycji powiatowego konkursu wiedzy obywatelskiej „Samorządność, Praworządność, Demokracja” – p. A. Wysocka
2. Konkursie KRUS-u,
3. Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Olimpus” – p. B. Sosnowska
4. VI Przygranicznej Paradzie Piosenki Patriotycznej w Rutce Tartak – p. M. Żukowski
5. III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt.: „Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce” – p. J. Łucznik-Kęcka
6. Powiatowym Konkursie Plastycznym na transparent antynikotynowy w ramach programu „Ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu”,
7. Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” – p. B. Sosnowska, p. S. Dabrowska-Polens
8. Turnieju BRD – p. R. Razin
9. Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na „Plakat dotyczący praw człowieka” – p. A. Wysocka,
10. Konkursie Wiedzy Biblijnej – p. M. Żukowski
11. II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego POLLOGIA – p. R. Razin
12. VII Festiwalu Tańca i Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „o złoty głos i pantofelki skowronka” – p. J. Żynda
13. XV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 2009 pod hasłem „Młodzi wobec wydarzeń roku 1989” – p. J. Łucznik-Kęcka
14. II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia – p. J. Łucznik-Kęcka
15. Konkursie wiedzy na temat żywności i zdrowego żywienia – p. J. Łucznik-Kęcka
16. Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Cztery pory roku” – p. J. Titarczuk
17. egzaminie na kartę motorowerową – p. R. Razin
18. zbiórce baterii – p. J. Łucznik-Kęcka
19. „Coca-Cola Cup” – p. J. Lewkiewicz
20. zawodach sportowych – p. J. Lewkiewicz, p. S. Krzywicki

        Zorganizowano także wycieczkę do Olsztyna, Olsztynka i Św. Lipki, wyjazdy na lodowisko do Suwałk, na paintball do Piertań, wyjazd do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku i do Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, wyjazd na spektakl teatralny w Suwałkach pt.: „Opowieści tysiąca i jednej nocy”, wyjazdy do Ełckiego Centrum Kultury na spektakle: „Wszystkie dzieła Szekspira – w nieco skróconej formie”, „Damy i huzary” i „West Side Story”, do kina Bałtyk na filmy pt.: „Just Dance”i „Popiełuszko”, na kulig, do Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz wyjazd III klas na Dni Otwarte.
        Szkoła realizowała projekty „Trzymaj Formę” i „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”.
W szkole aktywnie działa koło biologiczno-ekologiczne, wyrównawcze z języka polskiego, polonistyczne, historyczne, matematyczne, informatyczne, teatralne i Uczniowski Klub Sportowy.
        Wszystkie wydarzenia z życia szkoły są ilustrowane zdjęciami i opisywane w kronice szkolnej a także na stronie internetowej gimnazjum.

opr. p. Justyna Żynda

WYBORY RADY UCZNIOWSKIEJ

    Wybory przeprowadzono zgodnie z ordynacją wyborczą. Uprawnionych do głosowania było 155 uczniów. więcej

„Z ANGIELSKIM NA TY !”

      28.05.2009 r. w Gimnazjum w Krasnopolu odbyła się ósma edycja szkolnego konkursu języka angielskiego „Z ANGIELSKIM NA TY!”. więcej

MARATON MATEMATYCZNY

    W maju i czerwcu 2009 r 23 uczniów wszystkich klas Gimnazjum w Krasnopolu zmagało się z zadaniami matematycznymi w zorganizowanym przez panie: Beatę Sosnowską i Sylwię Dąbrowską - Polens "Maratonie Matematycznym". więcej

EGZAMIN NA KARTĘ MOTOROWEROWĄ

    03.06.2009 r. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę motorowerową. Poprzedziły go kilkumiesięczne przygotowania teoretyczne i praktyczne. W ramach zajęć techniki oraz godzin pozalekcyjnych młodzież doskonaliła swe wiadomości i umiejętności w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego, obsługi motoroweru oraz udzielania pomocy przedlekarskiej. Uczniowie rozwiązywali również wiele testów sprawdzając stopień opanowanych wiadomości i umiejętności. Najlepsi mogli przystąpić do egzaminu.

    W tym roku egzamin zdało 43 uczniów. Miejmy nadzieję, że ich jazda po naszych drogach będzie rozważna i nie przyczyni się do zwiększenia zagrożenia ruchu drogowego. Można mieć również nadzieję, że młodzi kierujący dadzą przykład rozważnej jazdy starszym użytkownikom dróg.

opr. p. Robert Razin

LEKCJA BIOLOGII NA ŻYWO

    1 czerwca 2009 roku w Naszym Gimnazjum odbyła się nietypowa lekcja biologii poświęcona gadom przeprowadzona przez serpentologa panią Magdalenę Bruzdę.
    Podczas prezentacji żywych okazów takich jak; boa tęczowy, pyton tygrysi(albinos) i wąż smugooki uczniowie poznali warunkami bytowania w środowisku, zachowania oraz przyzwyczajenia prezentowanych gatunków gadów. Zostali zaznajomieni także z systematyką, morfologią i fizjologią omawianych zwierząt.
zdjęcia

                                                                       opr. p. Jolanta Łucznik -Kęcka

,,KLESZCZ MAŁY CZY DUŻY NIC DOBREGO NIE WRÓŻY”

To program edukacyjny przeprowadzony w maju 2009 roku w klasach drugich Gimnazjum w Krasnopolu. Został on opracowany przez  pracowników  promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego we współpracy z członkami białostockiego oddziału  Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.

Głównym powodem powstania programu i jego realizacji jest sytuacja epidemiologiczna naszego województwa w zakresie występowania chorób przenoszonych przez kleszcze: boreliozy oraz kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowych. Województwo podlaskie jest terenem endemicznym tych chorób, czyli ma wyższy od ogólnopolskiego wskaźnik zapadalności na te choroby.

   W ramach realizacji  programu;

        - ,,Sytuacja epidemiologiczna chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka w Polsce oraz  w województwie podlaskim”
- ,,Kleszcze, budowa, rozmnażanie, bytowanie”
- ,,Charakterystyka chorób odkleszczowych”
- ,,Metody zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze”.

opr. p. Jolanta Łucznik - Kęcka

SZKOLNY KONKURS "MOJA MAŁA OJCZYZNA"

    14.05.2009 r odbył się w naszej szkole konkurs "Moja Mała Ojczyzna". Wzięło w nim udział 17 uczniów. Zobacz wyniki... więcej

 

VIII EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU "MISTRZ KLAWIATURY"

     Tradycyjnie jak co roku w maju w naszej szkole odbył się konkurs "Mistrz Klawiatury". W tym roku poziom był wyjątkowo wysoki.  Aż 17 wyników spośród 41 wpisanych zostało do listy najlepszych wyników na przestrzeni dziewięciu lat... więcej

opr. p. Robert Razin

 

SZKOLNY KONKURS "KOMPUTEROWY MISTRZ ORTOGRAFII"

    21.05.2008 r. odbył się VIII szkolny konkurs "Komputerowy Mistrz Ortografii". W tym roku startowało 28 uczniów. Pierwsze miejsce zajęła... więcej

opr. p. Robert Razin

Wywiad z Jakubem Krajewskim
 – Brązowym Medalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
(Mistrzostw Polski w kategorii juniorów młodszych
w wadze do 80 kg)

Paula: Czy uważasz, że boks amatorski, to sport dla wszystkich?
Kuba:
Trenować może każdy: gruby, chudy, niski, wysoki... Jeśli nie będzie wystarczająco dobry, nie musi wychodzić na ring. Może uprawiać sport dla przyjemności, dla samego siebie.
Paula: Od kiedy trenujesz?
Kuba:
Trenuję już drugi rok – od lutego 2007 r. Zacząłem trenować na Śląsku w MOSiR SHOGUN Mysłowice.
Paula:
Jak zaczęła się Twoja przygoda z boksem?
Kuba:
Do boksu przekonał mnie mój starszy brat Dawid. Wcześniej, tak jak on, trenowałem boks tajski (Muay Thai). Później zrobiłem półroczną przerwę. Dawid przestał trenować tajski i przeszedł na boks, a ja razem z nim.
Paula:
Jak rodzina zareagowała na to, że chcesz trenować boks?
Kuba:
Początkowo ucieszyli się, że mam nowe zainteresowanie. Ale gdy zacząłem traktować boks jak sposób na życie, trochę się przestraszyli. Boją się o mnie - o moje zdrowie. Przed walkami wspierają mnie jak tylko mogą. Tata przed moimi wyjazdami mówi: „Natrzaskaj mu!”. Teraz pogodzili się z tym, że boks jest dla mnie bardzo ważny i (jak na razie) z niego nie zrezygnuję.
Paula:
Jakie do tej pory zdobyłeś tytuły?
Kuba:
Trochę tego było. <śmiech> Brązowy medal na XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 2009 w Kielcach, dwukrotne Strefowe Mistrzostwo Polski; trenując na Śląsku: złoty medal na dwudniowych zawodach bokserskich w Gliwicach, wygrana na Sobocie Bokserskiej (z chłopakiem o rok starszym), remis na Sobocie Bokserskiej (z chłopakiem dużo starszym i cięższym), wygrana walka przez KO w Mysłowicach – zdobyłem wtedy puchar za najlepszą walkę, wygrana walka przez RSC na Międzynarodowym Turnieju Bokserskim w Białymstoku.
Paula: Zdobyłeś brąz na Olimpiadzie (OOM). Gratuluję! Na pewno jesteś dumny z tego tytułu.
Kuba:
Jasne! Jednak marzę o większych sukcesach.
Paula: Jak wyglądała Twoja najcięższa walka?
Kuba:
Najcięższa? Hmm... Przypomina mi się pewien Międzynarodowy Turniej „Srebrna Łódka”. Walczyłem wtedy o finał. Ze stresu i wysiłku robiło mi się słabo. Niestety nadziałem się na jego bardzo silne ciosy i przegrałem. Ale to doświadczenie dużo mnie nauczyło.
Paula: Kto przyczynia się do Twoich sukcesów? Komu je zawdzięczasz?
Kuba:
Przede wszystkim bratu. To on mnie w to wciągnął, pokazał, że można robić coś z wielką przyjemnością. Poza tym jestem wdzięczny mojemu trenerowi – Pawłowi Pasiakowi. Wydobył ze mnie talent i odpowiednio mną pokierował tak, abym mógł zdobywać różne tytuły i medale.
Paula:
Co czujesz, gdy wychodzisz na ring?
Kuba:
Przede wszystkim stres. Zawsze - przed każdą walką. Boję się przegranej, ale skupiam się jedynie na przeciwniku. Staram się znaleźć jego słabe punkty. To klucz do wygrania walki.
Paula: Kto jest Twoim wzorem w karierze, a kto w życiu osobistym?
Kuba:
Moimi wzorami w karierze bokserskiej (nie biorąc pod uwagę ich życia osobistego) są Mike Tyson i Tomasz Adamek. A odnośnie wzoru do naśladowania jeśli chodzi o sposób życia, to chyba nie ma takiej osoby. Staram się być oryginalny i chciałbym, żeby to inni brali przykład ze mnie.
Paula:
Co planujesz robić w przyszłości? Czy wiążesz ją z boksem?
Kuba:
W przyszłości chciałbym pójść do sportowego liceum, a później dostać się i studiować na Akademii Wychowania Fizycznego. Jeśli mi się to uda, to zdobędę uprawnienia na trenera boksu albo przejdę na zawodowstwo i będę robił karierę bokserską na skalę światową.
Paula:
A jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
Kuba: Chcę zdobyć Puchar Polski (jesień 2009), a za rok zdobyć Mistrzostwo Polski i później Mistrzostwo Europy.
Paula:
Jak często trenujesz?
Kuba: Trenuję w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki po 2 godziny. Dodatkowo, kiedy mam czas i ochotę :), biegam.
Paula:
Jakie rady mógłbyś dać bokserom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z boksem?
Kuba:
Po pierwszych walkach nie można się załamywać! Ja swoje pierwsze dwie przegrałem i przestałem trenować. Jednak Dawid po 3 miesiącach namówił mnie do powrotu. Dzięki niemu znów trenuję i zdobywam medale. Tak więc, mimo przeciwności, nie wolno się poddawać! Warto próbować swoich sił! Bardzo zachęcam do uprawiania sportów - a szczególnie boksu. To rozwija nie tylko ciało, ale też naszą psychikę. Boks wzmacnia wewnętrznie i pozwala poznać siebie. Pozwala odkryć naszą prawdziwą osobowość.
Paula:
Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia w dalszej karierze bokserskiej.
Kuba:
Mam nadzieję, że będzie taka, jaką sobie wymarzyłem. Dzięki!
                               
obejrzyj zdjęcia

Wywiad z Jakubem Krajewskim przeprowadziła Paula Razin
19.05.2009 r.

 

Program ,,Trzymaj Formę”
2007 - 2009

          Celem programu ,,Trzymaj Formę” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU + CZYSTE ŚRODOWISKO = ŚWIETNA FORMA

HAPPENING ,,JESTEM O.K. NIE PALĘ”

        Został zorganizowany przy współpracy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.
Nastąpiło podsumowanie wcześniejszych działań dotyczących zdrowego stylu życia i odżywiania oraz jego wpływu na otyłość. Poruszono także zagadnienia dotyczące uzależnień i ich wpływu na organizm człowieka oraz zbawiennego wpływu aktywności fizycznej.

,,Techniki dramowo - teatralne
jako sposób rozwiązywania konfliktów w grupie”.

         Pod takim hasłem odbył się cykl spotkań uczniów klas I-III z panią Anną Kowalczyk z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Sejnach oraz panią Jolantą Łucznik-Kęcką.
        Drama stosowana, to jedna z najbardziej efektywnych metod edukacyjno -profilaktycznych. Wykorzystuje ona naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w rolę w celu osiągnięcia zamierzonych zmian w reakcjach interpersonalnych. Identyfikacja z odgrywanymi postaciami to istota dramy. Drama, dzięki działaniom podjętym w świecie fikcji, ułatwia zmianę siebie w rzeczywistości w sytuacjach konfliktowych a tym samym pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne.

ZDROWA DIETA, PIĘKNY STÓŁ, SAMO ZDROWIE.
CHEMIA W ŻYWNOŚCI CZYLI  EKOLOGICZNE OZNAKOWANIE TOWARÓW TO PRZEWODNIK ŚWIADOMEGO KONSUMENTA.

UDZIAŁ W II OGÓLNOPOLSKIEJ
,, OLIMPIADZIE  ZDROWIA”
Konkurs wiedzy na temat żywności i zdrowego żywienia.

ROZSTRZYGNIĘCIE FINAŁU IV EDYCJI KONKURSU
"SAMORZĄDNOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, DEMOKRACJA"

        30 kwietnia w naszej szkole odbył się finał IV edycji konkursu "Samorządność, Praworządność, Demokracja" Jak co roku konkurs połączony był z uroczystą akademią z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem p. Justyny Żynda.

        IV edycja konkursu szczególnie wpisała się w obchody Roku Polskiej demokracji, ponieważ Senat RP uchwałą z 7 listopada 2008 r. ogłosił rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji, a 4 czerwca 2009 r. upłynie 20 lat od wyborów, które zapoczątkowały demokratyczne przemiany w naszym kraju.

        W konkursie zmierzyła się dwunastka finalistów z całego powiatu, wyłoniona w pierwszej, pisemnej części konkursu. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i aktualnych wydarzeń politycznych.

        Co roku organizacją konkursu w szkole zajmują się: Dyrektor Gimnazjum p. Stanisław Jakub Krzywicki, pan Zygmunt Kowalski - przewodniczący Rady Gminy w poprzedniej kadencji i Alicja Wysocka - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii.

        Najlepszy w finałowej rozgrywce okazał się

    Michał Skubis (Gimnazjum w Gibach),

    II Konrad Kijewski (Gimnazjum Nr 1 w Sejnach)

    III Bartosz Nieszczerzewski (Gimnazjum Nr 1 w Sejnach)

    IV Aneta Chmielewska (Gimnazjum Nr 2 w Sejnach)

    V Weronika Sewastynowicz (Gimnazjum w Gibach)

    VI Seweryn Siemienkiewicz (Gimnazjum w Krasnopolu)

    VII Patryk Kulmaczewski (Gimnazjum w Krasnopolu)

    VIII Martyna Wiaktor (Gimnazjum Nr 2 w Sejnach)

    IX Laima Birgiel (Gimnazjum w Puńsku)

    X Sylwia Godlewska (Gimnazjum w Puńsku)

    XI Klaudia Razin (Gimnazjum w Krasnopolu)

    XII Martyna Ślązak (Gimnazjum w Krasnopolu)

        Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe: aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3, encyklopedie, słowniki, książki, piękne albumy do których dołączono listy gratulacyjne i dyplomy z najlepszymi życzeniami.

        Nagrody ufundowali w IV edycji konkursu:

Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Aleksander Kwaśniewski - Prezydent Polski 1995-2005

Bronisław Komorowski - Marszałek Sejmu

Donald Tusk - Premier RP

Radosław Sikorski - Minister Spraw Zagranicznych

Andrzej Czuma - Minister Sprawiedliwości

Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego

Mirosław Drzewiecki - Minister Sportu i Turystyki

Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lech Gardocki - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Bohdan Zdziennicki - Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Janusz Trzciński - Prezes Sądu Administracyjnego

Janusz Kurtyka - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Róża Thun - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Paweł Graś - Sekretarz Stanu, Rzecznik Prasowy Rządu

        Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej:

Krystyna Bochenek - Wicemarszałek Senatu

Zbigniew Romaszewski - Wicemarszałek Senatu

Barbara Borys - Damięcka

Janina Fetlińska

Marek Rocki

Sławomir Kowalski

Roman Ludwiczuk

Piotr Ł. J. Andrzejewski

Władysław Ortyl

Grzegorz Czelej

Ryszard Janusz Bender

Waldemar Jerzy Kraska

Bohdan Paszkowski

Rafał Muchacki
Stanisław Bisztyga

        Posłowie do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej:

Jarosław Kalinowski - Wicemarszałek Sejmu

Józef Piotr Klim

Maciej Płażyński

Krzysztof Lisek

Janusz Palikot

Wojciech Olejniczak

Izabella Sierakowska

Józef Zych

Krystyna Łybacka

Iwona Śledzińska - Katarasińska

Beata Bublewicz

Jarosław Kaczyński
Marek Borowski
Paweł Kowal

        Posłowie do Parlamentu Europejskiego:

Małgorzata Handzlik

Ewa Tomaszewska

Janusz Lewandowski

Zdzisław Podkański

Wiesław Stefan Kuc

Janusz Onyszkiewicz

Grażyna Staniszewska

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO- 2009

17 kwietnia odbyły się Eliminacje Powiatowe Turnieju BRD. Naszą szkołę reprezentowali:
- Mariusz Buziuk
- Klaudia Razin
- Rafał Moroz
        Była to jedna z pięciu drużyn rywalizujących ze sobą. Krasnopol zaprezentował się bardzo dobrze. Spośród 15-tu uczestników kolejność miejsc po napisaniu testu była następująca:
            1. Rafał Moroz
            2. Klaudia Razin
            2. Mariusz Buziuk
            Na torze przeszkód drużyna z naszej szkoły również była bezkonkurencyjna. Wszyscy pojechali bezbłędnie. Nawet sędziowie żartowali, że nie muszą kontrolować jazdy naszych zawodników, bo są pewni bezbłędnego przejazdu. Ostatecznie Drużyna Gimnazjum w Krasnopolu zajęła I miejsce – 5 pkt przed Gimnazjum w Gibach – 17 pkt i Gimnazjum w Puńsku – 30 pkt. Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Rafał Moroz, druga była Klaudia Razin oraz Mariusz Buziuk.
            Uczniowie ci 14 maja reprezentowali naszą szkołę oraz powiat sejneński podczas Finału Wojewódzkiego, który się odbył w Białymstoku. Przyjechało tam 17 zwycięskich drużyn poszczególnych powiatów naszego województwa. Rywalizacja zaczęła się dla nas fatalnie. Miasteczko rowerowe uczniowie naszej szkoły zobaczyli po raz pierwszy. Jeden błąd sprawił, że po tej konkurencji byliśmy pod koniec stawki. Humory zrzedły i pojawiło się zniechęcenie, ale ostatecznie nastąpiła dalsza mobilizacja. Rowerowy tor przeszkód jest zawsze silną bronią Krasnopola. Tak było i tym razem. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu przebiegł pomyślnie i pozostało napisanie testu, od którego miało dużo zależeć. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że test poszedł rewelacyjnie.
            Ostatecznie pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum w Turośni Kościelnej (ubiegłoroczna siódma drużyna z Finału Ogólnopolskiego) - 18 pkt, drugie miejsce Gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach – 32 pkt, a trzecie miejsce przypadło
Gimnazjum w Krasnopolu – 34 pkt.
            Uczniowie otrzymali puchar, MP3 oraz inne drobne gadżety i... gratulacje. Dodatkową nagrodą (chyba najcenniejszą) była możliwość ścigania się gokartami na torze. Wszyscy wracali do domu bardzo szczęśliwi i dowartościowani.

Odprawa drużyn Przed startem Skręcam w prawo! Miasteczko ruchu drogowego żmijka
Na slalomie Na żmijce Dam radę
Poradzicie? No pewnie. A gdzie ty tak się poparzyłeś? Zaraz zemdleję Gratulacje za III miejsce Efekt wielogodzinnej pracy po lekcjach
A jednak jesteśmy coś warci... Zasłużona nagroda Gazu Mariusz, gazu!!! Ciśnij Rafał!!!

opr. p. R. Razin

Wycieczka do Muzeum Wigier w Starym Folwarku

         Muzeum mieści się w budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, którą w latach 1927- 1939 kierował pionier polskiej limnologii - Alfred Lityński.
        Zwiedzanie muzeum jest wycieczką w czasie i przestrzeni. W tym nowoczesnym obiekcie można poznać na wskroś jezioro Wigry - od głębin i żyjących tu stworzeń aż po malownicze, nadwodne pejzaże.
        Będąc w  muzeum, po obejrzeniu licznych filmów, prezentacji multimedialnych i wysłuchaniu nagrań zapoznaliśmy się z historią tego terenu, jego bogactwem przyrodniczym  i dziedzictwem kulturowym.
        Ponadto w Muzeum Wigier prezentowana jest wystawa czasowa „Czas Mamuta”, udostępniona przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz Muzeum Ziemi w Warszawie. Na wystawie zobaczyliśmy oryginalne szczątki mamuta wielkiego, pochodzące z okresu zlodowacenia Wisły.
        Wystawa prezentuje także fragmenty szkieletów ssaków plejstoceńskich: konia, jelenia olbrzymiego, nosorożca włochatego i prażubra stepowego.

   opr. p. J. Łucznik -Kęcka

 

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
pt. ,,Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce”

           21 kwietnia 2009 roku w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywym odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej oraz wręczenie nagród.
          Etap wojewódzki, do którego przystąpiło 50 uczestników, składał się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Pytania konkursowe dotyczyły walorów przyrodniczych obszarów chronionych w Polsce oraz zagadnień ekologicznych.
          Wyróżnienie na tym etapie otrzymała uczennica klasy III A Ewa Godlewska.
  

 opr. p. J. Łucznik -Kęcka

    Komisja konkursowa w składzie: Joanna Adamczewska, Wojciech Misukiewicz, Elżbieta Perkowska oceniła prace konkursowe (testy i prace praktyczne) i wytypowała do nagród następujące osoby:

I. Test wiedzy
 

Maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania w teście: 52 punkty. Nagrodzone zostały osoby, które osiągnęły powyżej 34 punktów. 

Miejsce I ex aequo – Anna Kardel, Gimnazjum w Filipowie, 40 punktów – udział w etapie ogólnopolskim w Białowieskim Parku Narodowym Miejsce I ex aequo – Marta Osińska, Gimnazjum Nr 5 w Suwałkach, 40 punktów – udział w etapie ogólnopolskim w Białowieskim Parku Narodowym
Miejsce II
– Gabriela Sokołowska, Gimnazjum Nr 4 w Suwałkach 39,5 punktów – udział w etapie ogólnopolskim w Białowieskim Parku Narodowym
Miejsce III
– Patryk Kimera, Gimnazjum Nr 5 w Suwałkach, 38 punktów
Wyróżnienie:

Anna Cieciuch, Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie, 37,5 punktów
Natalia Ostrowska, Gimnazjum Nr 1 w Suwałkach, 37,5 punktów
Ramona Gościewska, Gimnazjum Nr 1 w Suwałkach, 37, 5 punktów
Tomasz Murawski, Gimnazjum w Rutce Tartak, 37,5 punktów
Zuzanna Sobolewska, Gimnazjum Nr 4 w Suwałkach, 36 punktów
Ewa Godlewska, Gimnazjum w Krasnopolu, 36 punktów
Agnieszka Łapińska, Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie, 35,5 punktów
Sebastian Maciulewski, Gimnazjum Nr 1 w Suwałkach, 35,5 punktów
Elwira Jarząbska, Gimnazjum Nr 7 w Suwałkach, 35 punktów
Aleksandra Bodzio, Gimnazjum Nr w Suwałkach, 35 punktów
Marlena Kosiorek Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie, 34,5 punktów
Monika Panasiewicz, Gimnazjum w Nowince, 34,5 punktów
Pozostali uczestnicy otrzymali poniżej 34 punktów.

DNI OTWARTE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SEJNACH

    07 kwietnia uczniowie klas trzecich odwiedzili Zespół Szkół Techniczno - Rolniczych  oraz Zespół szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych swój Dzień Otwarty przygotował bardzo starannie. Na początku trzecioklasiści z różnych szkół spotkali się na sali gimnastycznej. Tam zobaczyli efekt pracy pozalekcyjnej starszych kolegów i koleżanek. Najpierw przywitał Zespół Pieśni i Tańca - Sejny. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w tańcach ludowych. Zaraz po nich popis dały Cheerlleaderki oraz w przepięknych strojach zespół Mażoretek, który uświetnia niejedną paradę orkiestr dętych. Pomiędzy występami zespołów swym wokalem umilała czas Sylwia Moroz. Uczniowie szybko poczuli się jak we własnej szkole ponieważ na każdym kroku spotykali znajome twarze niegdyś ze swego gimnazjum, a teraz z powodzeniem reprezentujące tutejsze Technikum.
    Po części artystycznej zaczęło się zwiedzanie szkoły. Najpierw uczniowie poszli do internatu, potem do poszczególnych działów warsztatów szkolnych gdzie można było spróbować swoich sił w kierowaniu ciągnikiem oraz samochodem osobowym. Młodzież obejrzała klasopracownie szkolne. Na zakończenie zobaczyła prezentację multimedialną zachęcającą do podjęcia dalszej nauki w tutejszej szkole. Przedstawione zostały zasady rekrutacji, zostały rozdane do uzupełnienia wymagane dokumenty oraz gadżety reklamujące szkołę. Wszędzie spotkaliśmy się z dużą gościnnością. Miła atmosfera zachęcała uczniów do składania dokumentów do w/w szkoły.
    Po tej wizycie trzecioklasiści udali się do LO na drugą stronę ulicy. Tutaj również zaskoczenie. Na początku poczęstowano pączkami. Zaprezentowano swój program artystyczny oraz scharakteryzowano w sposób humorystyczny życie tej szkoły. Podzielono uczniów na grupy i zaczęła się wycieczka po szkole. Można było zajrzeć do wszystkich zakamarków, a panie oprowadzające odpowiadały na wszelkie pytania nurtujące uczniów.
    Pełni wrażeń i nowych doświadczeń wróciliśmy do swojej szkoły. Pozostał nam tylko dylemat - do jakiej szkoły mamy pójść po skończonym gimnazjum?

XV SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 2009
 
pod hasłem ,,Młodzi wobec wydarzeń roku 1989”

            Kuratorium Oświaty w Białymstoku poinformowało, że w wyniku prac Wojewódzkiego Zespołu Organizacyjnego Sejmu Dzieci i Młodzieży 2009, spośród 31 kandydatów, którzy nadesłali prace konkursowe o mandat posła, wyłoniona została grupa 16-tu młodych posłów z województwa podlaskiego.
            W składzie tej szesnastki znalazł się uczeń Gimnazjum w Krasnopolu Marek Rydzewski, który przygotował pracę na temat ,,Jak wydarzenia roku 1989 pamiętają nasze rodziny? Co wiem o pokoleniach młodzieży, która przez 70 lat działała na rzecz demokracji i niepodległości? Co my możemy zrobić dla pomyślności Polski, żeby żyło się lepiej i sprawiedliwiej nam i pokoleniom, które przyjdą po nas?”
            Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędą się 1 czerwca 2009 roku w gmachu parlamentu w Warszawie.

opr. p. Jolanta Łucznik –Kęcka

R E G U L A M I N   IV  E D Y C J I  K O N K U R S U

„SAMORZĄDNOŚĆ,

PRAWORZĄDNOŚĆ,

DEMOKRACJA"

 

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 63,
   
16–503 Krasnopol, tel. / fax (0-87) 5164035 wew. 15,
        gimkras@wp.pl   http://gimn_krasnopol.republika.pl

2. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów gimnazjów POWIATU  SEJNEŃSKIEGO.
    Finał konkursu ma wzbogacić program szkolnych uroczystości poświęconych  obchodom Święta Konstytucji 3 Maja.

 3. Celem konkursu jest propagowanie zasad demokracji wśród młodzieży. Tematyka  konkursu dotyczyć będzie zasad ustrojowych RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zasad powoływania i kompetencji władz ustawodawczych i wykonawczych w tym samorządów terytorialnych. Ogólna wiedza o UNII EUROPEJSKIEJ uzupełni treści pytań obejmujących  program nauczania wiedzy o społeczeństwie i historii  w klasach I – III gimnazjum a ich stopień trudności pozwoli na udział jak największej liczby uczestników.

 4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

-   etap I – eliminacje na podstawie testu pisemnego (opracowanego przez organizatora – 31 marca 2009 roku
– w zgłoszonych do konkursu gimnazjach powiatu sejneńskiego.

-   etap II – finał z udziałem 12 uczestników (po dwóch najlepszych z eliminacji szkolnych) – 30 kwietnia 2009 roku
o godz. 9:00 w Gimnazjum w Krasnopolu.

 5. I etap konkursu oparty będzie o pytania, które wcześniej zostaną opublikowane. zobacz

 6. Laureaci konkursu i pozostali finaliści otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie się  bezpośrednio po zakończeniu konkursu  na uroczystym apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 Krasnopol, 15.01.2009 r.

        IV edycja konkursu szczególnie wpisuje się w obchody Roku Polskiej Demokracji, ponieważ Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z 7 listopada 2008 r. ogłosił rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. Minęło 90 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, a 4 czerwca 2009 r. upłynie 20 lat od wyborów, które zapoczątkowały demokratyczne przemiany w naszym kraju. Idea Konkursu nie tylko stanowi znakomite uzupełnienie szkolnego programu nauczania w zakresie historii i wychowania obywatelskiego, ale także wnosi ważny wkład w uświetnienie dorocznych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.
  
        Do finałowej rozgrywki IV edycji konkursu zaproszono po raz drugi szkoły  z powiatu sejneńskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu do końca marca w wszystkich gimnazjach, odbyły się szkolne eliminacje wyłaniające dwóch najlepszych uczniów, którzy to będą reprezentować swoją szkołę w finałowej rozgrywce .

Oto najlepsi z poszczególnych szkół :

KONRAD KIJEWSKI - Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Sejnach,
BARTOSZ NIESZCZERZEWSKI - Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Sejnach,
 MARTYNA WIAKTOR - Gimnazjum nr 2 w Sejnach,
ANETA CHMIELEWSKA - Gimnazjum nr 2 w Sejnach,
SYLWIA GODLEWSKA - Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku,
LAIMA BIRGIEL - Gimnazjum z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku,
MICHAŁ SKUBIS - Gimnazjum w Gibach, 
WERONIKA SEWASTYNOWICZ - Gimnazjum w Gibach,
MARTYNA ŚLĄZAK - Gimnazjum w Krasnopolu,
KLAUDIA RAZIN - Gimnazjum w Krasnopolu,
PATRYK KULMACZEWSKI - Gimnazjum w Krasnopolu,
SEWERYN SIEMIENKIEWICZ - Gimnazjum w Krasnopolu

        Nagrodami w konkursie IV edycji są nagrody rzeczowe, aparat cyfrowy, encyklopedie, koszulki, piękne albumy do których dołączono listy gratulacyjne i dyplomy z najlepszymi życzeniami dla laureatów konkursu  oraz różne gadżety i drobne upominki również dla uczniów biorących udział w I etapie konkursu.
 
W IV edycji konkursu "Samorządność, Praworządność, Demokracja" nagrody ufundowali:

Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Aleksander Kwaśniewski - Prezydent Polski 1995-2005,
Bronisław Komorowski - Marszałek Sejmu,
Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów,
Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego,
Radosław Sikorski - Minister Spraw Zagranicznych,
Andrzej Czuma - Minister Sprawiedliwości,
Mirosław Drzewiecki - Minister Sportu i Turystyki,
Lech Gardocki - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Bohdan Zdziennicki - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
Janusz Trzciński - Prezes Sądu Administracyjnego,
Janusz Kurtyka - Instytut Pamięci Narodowej,
Paweł Graś - Rzecznik Rządu ,
Róża Thun - Dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce
 
Senatorowie RP:
 
Krystyna Bochenek - Wicemarszałek Senatu,
Zbigniew Romaszewski - Wicemarszałek Senatu,
Barbara Borys - Damięcka,
Janina Fetlińska,
Marek Rocki,
Sławomir Kowalski,
Roman Ludwiczuk,
Władysław Ortyl,
Grzegorz Czelej,
Ryszard Bender,
Waldemar Jerzy Kraska,
Bohdan Paszkowski,
Rafał Muchacki.

Posłowie na Sejm RP :
 
Jarosław Kalinowski - Wicemarszałek Sejmu,
Maciej Płażyński,
Janusz Palikot,
Wojciech Olejniczak,
Izabella Sierakowska,
Krystyna Łybacka,
Józef Zych,
Iwona Śledzińska-Katarasińska,
Beata Bublewicz,
Józef Piotr Klim,
Krzysztof Lisek.
 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego:
 
Małgorzata Handzlik,
Ewa Tomaszewska,
Janusz Lewandowski,
Zdzisław Podkański,
Wiesław Stefan Kuc,
Janusz Onyszkiewicz,
Grażyna Staniszewska.

 

BILANS I PÓŁROCZA 2008/2009

 

Klasa:

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

Liczba uczniów w klasie
Liczba ocen niedostatecznych
Liczba ocen dopuszczających
Liczba ocen bardzo dobrych
Liczba ocen celujących
Średnia klasy
Miejsce w szkole
Liczba ocen z zachowania
wzorowych
bardzo dobrych
dobrych
poprawnych
nieodpowiednich
nagannych
Liczba opuszczonych godzin:
usprawiedliwionych
nieusprawiedliwionych

23
33
79
45
1
3,03
V

10
7
4
2
-
-
483
444
39

27
41
84
44
4
3,06
IV

9
13
3
1
-
-
925
915
10

25
17
119
45
8
3,01
VI

6
8
6
0
2
2
1006
815
191

26
18
108
40
5
3,14
III

10
11
3
1
1
-
1206
1012
194

20
43
84
35
4
2,86
VII

5
4
2
5
1
2
1035
842
193

19
21
80
38
11
3,15
II

5
5
3
5
1
-
842
769
73

19
0
48
46
8
3,56
I

13
5
0
0
-
-
493
480
13

ŚREDNIA OCEN SZKOŁY: 3.10

 

OTO NAJLEPSI UCZNIOWIE GIMNAZJUM w I półroczu 2008/2009

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
8.

Razin Klaudia
Ślązak Martyna
Ślązak Daria
Grochowska Maja
Wiśniewska Joanna
Karłowicz Tomasz
Hołdyńska Karolina
Stefańska Kinga
Godlewska Ewa Monika

IIa
IIIa
Ib
IIIb
IIa
IIb
Ib
IIb
IIIa

5.15
4.79
4.77
4.71
4.57
4.57
4.54
4.43
4.43

10.
11.
11.
11.
14.
14.
14.
17.

Wiśniewski Michał
Sutuła Magdalena
Rydzewski Marek
Siemienkiewicz Seweryn
Adamska Anna
Rogucka Teresa
Żukowski Adrian
Olsztyn Aleksandra

Ia
IIa
IIb
IIIb
IIIc
IIIc
IIIc
Ia

4.38
4.36
4.36
4.36
4.29
4.29
4.29
4.23

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY "DOBRE WYBORY"

    Dnia 26 listopada 2008 r. wszyscy uczniowie klas I i II oraz klasy IIIc wzięli udział w programie profilaktycznym "Dobre wybory". Program został opracowany i zaprezentowany przez wykładowcę psychologii pozytywnego myślenia Wojciecha Backiela i Piotra Świergalskiego - artystę.Koncert profilaktyki uzależnień "Dobre wybory" spełnił nie tylko służebną rolę wobec zagadnień profilaktyki, ale również byłwspaniałym wydarzeniem kulturalnym i artystycznym. Stanowił także rodzaj motywacji do podejmowania dobrych wyborów, wskazywał wolną od narkotyków, alkoholu i innych używek drogę na całe życie.

opr. p. Zenobia Karłowicz

 

KONKURS KRUS-u

    Tradycją naszej szkoły jest coroczny udział w konkursie organizowanym przez KRUS i PIP na temat "Bezpiecznie pomagam w gospodarstwie rolnym".

    Najpierw uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach i wykładach przygotowanych przez pracowników KRUS-u i PIP. Następnie wszyscy uczniowie tych klas pisali test sprawdzający.

    najlepiej w tym roku test napisali Tomasz Karłowicz i Kamil Buziuk obaj z klasy IIB. Ci uczniowie 16 grudnia 2008 r. reprezentowali nasze Gimnazjum na szczeblu rejonowym w Suwałkach. Na tym etapie udział brali uczniowie z 15 gimnazjów z naszego rejonu. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni ciekawymi nagrodami. Otrzymali m. in. odtwarzacze MP3 i MP4.

opr. p. Zenobia karłowicz

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

(19.12.2008 r.)

 W dniu 19 grudnia 2008 r. sala sportowa wyglądała inaczej niż zazwyczaj. Jej wystrój przenosił nas w czasy betlejemskiej nocy.

Nie dało się słyszeć okrzyków zagrzewających do sportowej rywalizacji, w powietrzu nie szybowała żadna piłka, nie rozbrzmiewał odgłos trenerskiego gwizdka.
        Na choince niczym piłki wisiały bombki. Miast gwarnych okrzyków popłynęły dźwięki kolędy. Przy ubogiej stajence gromadzili się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz z rodzicami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły.

       Młodzi aktorzy wcielili się w role betlejemskich postaci, aby wyrwać nas z „dziś”  i przenieść w historię dziejów, kiedy narodził się nasz Zbawiciel.

        W falach śpiewanych kolęd przybliżała się chwila, kiedy dźwięk łamanego opłatka wezwie do pojednania, przebaczenia, zgody, składania sobie wzajemnie życzeń. Wszyscy byli jakby inni, może bardziej radośni, uśmiechnięci, sobie życzliwi…

         Czy Jezus znalazł miejsce w twoim sercu? A może zamknąłeś przed Nim tak, jak przed drugim człowiekiem drzwi?

A to był przecież czas egzaminu z miłości, który wciąż trwa i nigdy nie jest za późno, aby z kamiennego serca uczynić Jezusowi mieszkanie.

Klasa IIA Klasa IIB Klasa IIIB Klasa IB
Klasa IIIA Klasa IA Klasa IIIC jasełka
IIIC - I miejsce w konkursie kolęd
...przekażcie sobie znak Pokoju...

Opr. p. Mirosław Żukowski

zdj. p. J. Żynda

 

 

FOTKI Z ANDRZEJEK - 2008

Zdj. p. Robert Razin

 

W EGZOTYCZNYM ŚWIECIE TEATRU

        ,,Niezwykła sztuka, niezwykły kunszt zespołu teatralnego, niezwykły baśniowy klimat” –tak piszą recenzenci o łomżyńskim przedstawieniu ,,Opowieści z tysiąca i jednej nocy”.

        Jest to zbiór legend z tłem historycznym, społecznym i historii z morałem reprezentujących dziedzictwo kulturowe wielu narodów arabskich.

        Zabawne perypetie bohaterów baśni mogli śledzić uczniowie gimnazjum klasy II  b i III c, którzy 22 listopada obejrzeli spektakl ,,Szeherezada” w reżyserii Pero Miota, w ramach Spotkań Teatralnych ,,Za kurtynką” na scenie auli PWSZ w Suwałkach.

1

Opr. p. Jolanta Łucznik - Kęcka

 

AKADEMIA - 11 LISTOPADA

        Dnia 07.11.2008 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas IIa i IIb pod kierunkiem p. Alicji Wysockiej przygotowali montaż słowno- muzyczny "Bóg - Honor - Ojczyzna". Brzozowe krzyże i zapalone znicze, a także pieśni patriotyczne śpiewane przez Darię i Martynę Ślązak oraz Renatę Pajewską pod kierunkiem p. Mirosława Żukowskiego wprowadziły wszystkich w nastrój powagi i zadumy nad Ojczyzną i jej losami historycznymi.

opr. p. Alicja Wysocka

 

WYJAZD DO SEJMU RP 

            29 października 2008r. uczestniczyłyśmy w wyjeździe do Sejmu RP. Wyjazd ten był podsumowaniem projektu „Korupcja? Wspólny problem. Nie narzekaj – działaj!” przygotowanym przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. Miałyśmy okazję zwiedzić miejsce, w którym ustawodawca podejmuje najważniejsze decyzje dla obywateli i tworzy prawo. Przez chwilę udało się nam uczestniczyć w obradach Sejmu a następnie przewodniczka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła nam historię powstania i sposób funkcjonowania Sejmu RP.
            Nie udało się nam niestety spotkać z żadnym z polityków, ale organizatorzy starali się nam to wynagrodzić dając możliwość zwiedzenia warszawskiej Starówki.
            Uważamy ten wyjazd za bardzo udany i kto wie, może w przyszłości będziemy w budynku Sejmu RP przebywać częściej.

p. Justyna Żynda
Klaudia Razin
Urszula Klepacka

 

VI PRZYGRANICZNA PARADA PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH

        W dniu 16 listopada 2008 r. w Rutce -Tartak odbyła się VI Przygraniczna Parada Piosenki Patriotycznej, w której udział wzięła Daria Ślązak-uczennica naszego Gimnazjum. W konkursowych zmaganiach zdobyła wyróżnienie.

        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

opr. Mirosław Żukowski

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

      13 października 2008 r. w Gimnazjum w Krasnopolu o godz. 1300 odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
   Część oficjalna rozpoczęła się wystąpieniem uczniów klasy IIIC - Urszuli Witkowskiej i Mariusza Buziuka, po którym p. dyrektor S. J. Krzywicki wygłosił przemówienie i rozdał nagrody dyrektora.
   Część artystyczną przygotowali i przedstawili uczniowie klas II i III, którzy w sposób wesoły i dowcipny opowiedzieli o szkolnym życiu swoich rówieśników.
   Na koniec apelu zostały złożone życzenia dla nauczycieli i rozdane kwiaty. 

PRÓBNY EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

21 października po raz pierwszy w naszej szkole (podobnie jak we wszystkich polskich gimnazjach) odbył się próbny egzamin gimnazjalny. Zdarzenie to było sprawdzianem wiadomości i umiejętności uczniów nabytych z języka angielskiego, było próbą dla szkół. Wszak po raz pierwszy uczniowie odsłuchiwali tekst z płyty CD. Był też wielkim testem dla samego Ministerstwa Edukacji Narodowej. W naszej szkole wszystko odbyło się zgodnie z procedurami Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Odsłuch płyty był bardzo dobry. Miejmy nadzieję, że kwietniowy egzamin będzie miał podobny przebieg. Według szybkiego sondażu wśród uczniów egzamin był: łatwy, dosyć łatwy lub średni - takie padały najczęściej odpowiedzi.

klasa IIIC klasa IIIA klasa IIIB

opr. R. Razin

KORUPCJA

        Dnia 2 października w naszej szkole dwie uczennice przeprowadziły krótką rozmowę z każdą z trzecich klas na temat korupcji. Młodzież dowiedziała się wielu ciekawych i wcześniej nieznanych informacji na ten temat. Po dyskusji przeprowadzony został test sprawdzający. Okazało się, że uczniowie zapamiętali wiele informacji. Najlepiej z poszczególnych klas wypadli: Ewa Godlewska (IIIa), Magda Nowalska (IIIb) i Adrian Żukowski (IIIc). Natomiast w klasach pierwszych i drugich przeprowadzony został konkurs plastyczny pod hasłem: „Korupcja? Wspólny problem! Nie narzekaj, działaj”. Otrzymaliśmy wiele ciekawych prac. Wszystkie rysunki wywiesiliśmy na głównym korytarzu, gdzie każdy mógł je obejrzeć. W całej naszej szkole zostały rozwieszone również plakaty dotyczące korupcji.
        Myślimy, że uczniowie przez poszerzenie swojej wiedzy będą robili wszystko, aby zapobiegać korupcji. Mamy także nadzieję, że nasze działania przyniosą oczekiwane skutki.

Klaudia Razin

PAINTBALL IIB

25 września 2008 r  klasa II B rozpoczęła działania wojenne na terenie wsi Piertanie. Żołnierze dowiezieni na linię frontu, szybko zajęli pozycje na polu do gry w paintball. Uzbrojeni po zęby w karabinki pneumatyczne i kolorową amunicję ruszyli do ataku. Walki były zacięte. Wrogie sobie obozy ostro parły ku twierdzy przeciwnika. Jak to w zawierusze wojennej bywa, nie obyło się bez chwilowych paktów i zawieszania broni. Jednak do zrywania układów dochodziło tak szybko, jak do ich zawierania. Ujawniły się liczne talenty strategiczne młodych rekrutów, częste szarże na oślep i mordercze walki obronne twierdzy. Czasem gubił się jakiś zbłąkany żołnierz w ostępach leśnych, którego z trwogą szukała cała kompania.
        Gdy wojna dobiegła końca, gdy zdobyto już wszystko, co zdobyć można było, nastąpiła chwila radosnego celebrowania zwycięstwa. Wojowie wyciągnęli prowiant i przystąpili do pieczenia kiełbasek nad ogniskiem. Posilone wojsko, po chwili odpoczynku, zaczęło obmyślać rozmaite zabawy. Śmiechy rozlegały się dość gromko; wystarczy powiedzieć, że miejscowe psy w obawie przed inwazją Krasnopolaków, zaczęły zajadle bronić swoich gospodarstw.
        Wszystko skrupulatnie, z narażeniem życia i sprzętu, obserwowała i fotografowała wychowawczyni Beata Sosnowska.
        P.s. Nie widziano jeszcze wojny bez jeńców. Klasa II B pojmała jednego miejscowego biedaka, co uwiecznił na zdjęciu niezmordowany reporter wojenny J.

opr. p. Beata Sosnowska

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 2008

ŚLUBOWANIE

 

OTRZĘSINY

 

SADZENIE SYMBOLICZNYCH DRZEWEK

WYCIECZKA DO OLSZTYNA

24 września 2008 r. uczniowie z klas IIIa, IIIb, IIIc, IIa i IIb wraz z wychowawcami: p. Iwoną Wasilewską, p. Robertem Razinem oraz p. Jolantą Łucznik – Kęcką pojechali na wycieczkę do Olsztyna, Olsztynka i Św. Lipki.
        Wszyscy uczestnicy wyprawy przybyli około godz. 445 na umówione miejsce zbiórki - przystanek PKS w Krasnopolu, skąd wyruszyliśmy do Olsztyna.
        Dojechaliśmy tam ok. godz. 10. W Planetarium zwiedziliśmy wystawę o pająkach ptasznikach i oglądnęliśmy projekcję nt. „Jesienne niebo”, następnie zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, gdzie wszyscy z przyjemnością wykonali kilka fotografii zwierzątkom i ze zwierzątkami. Około południa spotkaliśmy się z przewodnikiem, który opowiedział nam historię miasta, oprowadził po komnatach Zamku Kapituły Warmińskiej i Starówce.
        Później pojechaliśmy do Parku Etnograficznego w Olsztynku. Tam zwiedziliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego. Ostatnim etapem naszej wycieczki była Św. Lipka, gdzie czekała na nas miła pani przewodnik. Kupiliśmy pamiątki, a po mszy zwiedziliśmy „północną perłę baroku”. Do Krasnopola dotarliśmy około godziny 22. Mimo tak późnej pory wszyscy byli zadowoleni z wyprawy. Pogoda też nad nami się zlitowała i w tym dniu świeciło słońce
J

opr. p. Iwona Wasilewska

Pierwszy etap podróży Na wystawie pająków Podziwiamy wielkość i ubarwienie pająków jeden z bardziej łagodnych okazów Tuż przed seansem
lekcja ornitologii w muzeum
szukamy dna w studni zasłużył czy nie? spacer po starówce w Olsztynie kościół w skansenie w Olsztynku
skansen w Olasztynku skansen w Olsztynku skansen w Olsztynku skansen w Olsztynku - w karczmie skansen w Olsztynku
skansen w Olsztynku ostatnie zakupy Święta Lipka Święta Lipka Święta Lipka

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2008
  19 WRZEŚNIA

,,POSPRZĄTAJMY POLSKIE LASY”

        19 września 2008 roku nasze gimnazjum przystąpiło do jubileuszowej 15 akcji Sprzątania Świata przebiegającej pod hasłem ,,Posprzątajmy polskie lasy”.
        Celem tej największej kampanii społecznej jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie i łączenie działań wszystkich ludzi na rzecz ochrony środowiska a szczególnie poprawy czystości lasów.
        Do akcji przystąpiło 133 uczniów gimnazjum, którzy pod opieką nauczycieli udali się na wyznaczone im obiekty, tzn.; otoczenie szkoły, centrum i okolice Krasnopola oraz trasy w Wigierskim Parku Narodowym, a także w Lesie Krasnopol.
        Efekty sprzątania to zebranych 40 worków śmieci (mniej niż w roku ubiegłym) i zlokalizowane dwa dzikie wysypiska. Wśród odpadów dominowały plastikowe i szklane butelki oraz torby foliowe. Do śmieciowych osobliwości można zaliczyć telewizor, wózek dziecięcy, dywan, części garderoby i pastę do zębów.
        Sprzątano miejsca najbardziej narażone na zaśmiecenie, a więc szlaki turystyczne - piesze i rowerowe, miejsca ogniskowe, pola biwakowe w okolicach Czerwonego Krzyża, Wysokiego Mostu oraz pobocza dróg i obrzeża Lasu Krasnopol.
        Do akcji włączył się również Urząd Gminy, który zapewnił rękawiczki, worki i słodycze wszystkim uczestnikom akcji a przede wszystkim dojazd do miejsc sprzątania.
        Akcja w plenerze zakończyła się wspólnymi ogniskami w Wysokim Moście, Mikołajowie i w Rudawce. Klasy pierwsze obejrzały film edukacyjny ,,Na stare śmieci”, który był przyczynkiem do dyskusji na temat odpadów.
        Wszystkie klasy przygotowały sprawozdania z przeprowadzonej akcji, z analizy, których wynika, że ilość napotkanych odpadów i dzikich wysypisk śmieci systematycznie się zmniejsza. Natomiast przyczyną jeszcze istniejącego zaśmiecenia środowiska jest brak gospodarki odpadami, czyli zbyt mało publicznych kontenerów, koszy na śmieci, segregacji odpadów, oraz wzrost konsumpcji wśród naszych współmieszkańców i niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.
        Zanieczyszczenie, skażenie, zaśmiecenie - to słowa, które nigdy by nie powstały, gdyby człowiek żył w zgodzie z Naturą. Pamiętajmy o tym.

Jolanta Łucznik –Kęcka

AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

    19 września klasy IIB, IIIA oraz IIIC wyjechały na sprzątanie Wigierskiego Parku Narodowego. Klasa IIB sprzątała w okolicach Wysokiego Mostu, a Klasy trzecie pojechały w okolice Mikołajewa. Akcję rozpoczęliśmy przy obelisku przypominającym o pacyfikacji wsi Czerwony Krzyż przez hitlerowców w czerwcu 1944 roku. Tam pan leśniczy podzielił nas na dwie grupy i rozdał rękawiczki ochronne oraz worki na śmieci. Poszliśmy dwiema trasami w kierunku Mikołajewa. Przeszliśmy po około 3 km. Doszliśmy na swej trasie do plaży "Piaski". Z oddali przyglądało się nam odpoczywające stado kormoranów. Zauważyliśmy, że śmieci nie było dużo. W sumie zebraliśmy kilka worków. Głównie były to butelki i puszki po piwie. Pan leśniczy wyjaśnił, iż teren WPN sprzątany jest na bieżąco i stąd tak mała ilość śmieci. Najwięcej pracy było przy sprzątaniu w czasie sezonu turystycznego. Wówczas z Parku wywoziło się codziennie cały bus załadowany workami ze śmieciami.
    Po dojściu do leśniczówki w Mikołajewie czekało na nas ognisko, a przy nim pieczone kiełbaski. Klasa IIB podobne ognisko miała przy dawnej stanicy wodnej PTTK. Po drodze spotkaliśmy też grupę z jednej z suwalskich szkół sprzątającą kajakami Czarną Hańczę. Oni swą pracę zakończyli również ogniskiem  na prywatnej posesji u właściciela wypożyczalni kajaków w Maćkowej Rudzie. Pogoda nie była najlepsza, ale na szczęście nie padało. Z dobrymi nastrojami i z poczuciem spełnionego obowiązku wobec Matki Ziemi wróciliśmy do szkoły.

 

Klasa IIIA

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

    O godzinie 8.00 uczniowie zebrali się w kościele parafialnym na Mszy Świętej. Po nabożeństwie wszyscy przeszli do szkoły. Uroczystość odbyła się przed budynkiem szkoły. Przewodnicząca Rady Uczniów - Maja Grochowska - złożyła raport panu dyrektorowi Stanisławowi Krzywickiemu, a następnie uczniowie wysłuchali hymnu państwowego. Po hymnie głos zabrał p. dyrektor. Przywitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów klas pierwszych wyczytując ich nazwiska. Przedstawił również wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
    Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w swych klasach z wychowawcami. Dowiedzieli się jaki mają plan lekcji oraz wysłuchali wszelkich kwestii organizacyjnych dotyczących szkoły w bieżącym roku.

opr. R. Razin


 

 

Ranking I, II i III LO w Suwałkach

Minimalna ilość punktów jaką trzeba było uzyskać w roku 2007 oraz w 2008, aby dostać się do poszczególnych klas I, II i III LO w Suwałkach.

  I LO
II LO
III LO
KLASA 2007 2008 2007 2008 2007 2008
IA 137 140 - 127 134 132
IB 135 146 - 124 108 124
IC 130 152 - 121 123 133
ID 142 147 - 121 117 123
IE 137 147 - 120 117 127
IF 131 142 - 117 121 119

    Do pierwszych klas I LO zgłosiło się 9 laureatów konkursów przedmiotowych, a do III LO jeden laureat.