Bilans II półrocza 2006/2007                                                                                                        Konkursy szkolne 2006-2007
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Fotki z uroczystości otwarcia sali gimnastycznej
II edycja konkursu "Samorządność, Praworządność, Demokracja"- 2007
Fotki z egzaminu gimnazjalnego
Dzień wiosny - 2006 w naszej szkole
Kulig klasy Ia
I miejsce w ogólnopolskim konkursie
Bilans I półrocza 2006/2007
Szkolna wigilia 2006 - fotki
"Góra Grosza - 2006"
Wycieczka po Suwalszczyźnie
Otrzęsiny i ślubowanie klas pierwszych 2006/2007
Sprzątanie świata 2006 - 15 września
Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007
Zajęcia pozalekcyjne 2006/2007 w naszej szkole
Skład Samorządu Uczniowskiego 2006-2007
Szkolny festyn regionalny

BILANS II PÓŁROCZA 2006/2007

 

Klasa:

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIc

IIIa

IIIb

IIIc
Liczba uczniów w klasie
Liczba ocen niedostatecznych
Liczba ocen dopuszczających
Liczba ocen bardzo dobrych
Liczba ocen celujących
Średnia klasy
Miejsce w szkole
Liczba ocen z zachowania
wzorowych
bardzo dobrych
dobrych
poprawnych
nieodpowiednich
nagannych
Liczba opuszczonych godzin:
usprawiedliwionych
nieusprawiedliwionych

19
3
91
33
5
3,18
VII

4
6
8
1
-
-
1327
1043
284

19
1
73
47
8
3,39
IV

4
5
6
4
-
-
754
702
52

19
-
33
61
4
3,70
I

13
3
2
-
-
-
605
550
55

23
2
77
68
25
3,70
I

12
7
-
3
-
-
1066
1015
51

21
1
89
46
12
3,29
VI

6
11
3
-
-
-
1317
1263
54

21
1
129
33
2
2,93
IX

2
6
2
7
2
2
2076
1552
524

20
-
50
53
17
3,04
VIII

14
0
4
1
0
1
1427
835
592

20
-
73
53
24
3,68
III

8
4
3
3
1
-
1402
1156
246

19
-
105
29
11
3,37
V

10
1
2
5
1
-
1439
1198
241

ŚREDNIA OCEN SZKOŁY: 3.37
(w roku szk. 2003/2004 średnia ocen szkoły wynosiła 3.41, w roku szk. 2004/2005 - 3,36, a w roku szk. 2005/2006 3,37)

OTO NAJLEPSI UCZNIOWIE GIMNAZJUM 2006/2007

Wyróżnieni na świadectwie czerwonym paskiem

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia

1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
8.
8.
10.

 Grochowska Sylwia
 Razin Paula
 Ludorf Paulina
 Stachurska Agata
 Świacki Marcin
 Grochowska Maja
 Siergiej Ewa
 Jankowski Konrad
 Pachucka Magdalena
 Jankowski Robert Andrzej

IIIb
IIIb
IIa
IIa
IIa
Ib
IIa
IIb
IIc
IIIb

5.69
5.58
5.54
5.38
5.38
5.25
5.15
5.08
5.08
5.08

11.
11.
13.
13.
15.
 

 Korsak Agnieszka
 Sitko Urszula
 Ślązak Martyna
 Rogucka Teresa
 Krajewski Patryk
 

IIb
IIb
Ia
Ic
IIIb
 

5.00
5.00
4.83
4.83
4.77
 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007

  ... i stało się. Znamy już wyniki kwietniowych egzaminów gimnazjalnych. Szczególne powody do zadowolenia mogą mieć humaniści.
          Wiemy, że najwięcej punktów z części humanistycznej uzyskali:

1.
2.
3.

Sylwia Grochowska
Paula Razin
Robert Jankowski

- 50 (laureatka)
- 48
- 45

    Najwięcej punktów z części matematyczno - przyrodniczej uzyskały:

1.
2.
3.

Robert Jankowski
Paula Razin
Kazimierz Rogucki
- 47
- 46
- 39

    Ogółem najwięcej punktów uzyskały:

1.
2.
3.

Paula Razin
Robert Jankowski
Sylwia Grochowska
- 94 (48 + 46)
- 92 (45 + 47)
- 87 (50 + 37)

                        Gratulujemy! Życzymy jednocześnie dostania się do wybranych szkół.
         
         Były osoby, które czas pisania w obu egzaminach wykorzystały do maksimum, ale widzieliśmy jak niektórzy uczniowie wychodzili po 60 a nawet po 50 minutach pisania. I po co to było?

Ostatnie uwagii pana dyrektora IIIc Aneta wchodzi na egzamin Sala nr 1 - czas start IIIb na apelu przed egzaminem IIIa w skupieniu przed egzaminem
Drugi dzień, tuż przed egzaminem Sprawdzanie zabezpieczenia kopert Niezbędne przyrządy drugiego dnia egzaminu Paula wchodzi na egzamin Paulina z legitymacją szkolną Czy na pewno nie brakuje żadnej strony?

 

FOTKI Z UROCZYSTEGO OTWARCIA SALI GIMNASTYCZNEJ
14.05.2007

HALA JAK MARZENIE

         Od dzisiaj uczniowie z Krasnopola nie będą już musieli robić fikołków na wąskich korytarzach swojej szkoły. Mają bowiem do dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczną. Sportowy obiekt, jaki wybudowano w Krasnopolu za 2,6 mln zł, to marzenie wielu małych miejscowości. Spełniło się po wielu latach starań – dzięki funduszom unijnym oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego.
Uczniowie i mieszkańcy wsi mają do swojej dyspozycji obiekt na miarę XXI wieku. Na sali o wymiarach 36 na 18 metrów można grać w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. W razie potrzeby można ją podzielić na trzy poprzeczne boiska. Trybuny pomieszczą około 400 kibiców. – A już wydawało się nam, że nic z tego nie będzie. Nas samych nigdy nie byłoby stać na taki luksus – mówił wczoraj podczas uroczystego otwarcia wójt Krasnopola Józef Stankiewicz.
        Zdecydowanie najwięcej entuzjazmu mają dzieci i młodzież. – Ćwiczyliśmy nie tylko na korytarzach i szkolnym podwórku. Czasem biegaliśmy też do kościoła, robiliśmy tam kilka okrążeń i wracaliśmy z powrotem – opowiada Magda Karpowicz, gimnazjalistka z II A, dodając z dumą, że jej klasa, jako pierwsza w szkole, miała na nowej sali lekcję wychowania fizycznego.

źródło: Gazeta Współczesna

 

II EDYCJA KONKURSU
"SAMORZĄDNOŚĆ, PRAWORZĄDNOŚĆ, DEMOKRACJA"
- 2007

    27.04.2007 r. odbyła się pisemna część II edycji Konkursu "Samorządność, Praworządność, Demokracja".
Test składający się z 21 pytań pisało 20. 04.2007 r. 170 uczniów. Do części ustnej przeszło 10 osób uzyskując następującą liczbę punktów:

            1. Paulina Ludorf             
            2. Sylwia Grochowska     
            3. Paula Razin       
         
            4. Przemysław Ćwikliński
            4. Maja Sosnowska        
            4. Robert Jankowski       
            7. Marcin Świacki           
            8. Konrad Jankowski       
            8. Maja Grochowska       
           10. Patrycja Buziuk         

- 65 pkt
- 62
- 59
- 55
- 55
- 55
- 54
- 53
- 53
- 52

    W części ustnej uczniowie mieli wybór od pytania za 3, 2 lub 1 punkt, a dotyczyły one prawodawstwa, konstytucji, kwestii samorządowych i instytucji Unii Europejskiej. Zwycięzcą konkursu została
Paulina Ludorf z klasy IIa,
II miejsce zajęła Sylwia Grochowska z klasy IIIb,
III miejsce - Paula Razin z klasy IIIb
IV miejsce - Robert Jankowski, IIIb
V miejsce - Maja Grochowska, Ib
    Wszyscy uczniowie finału otrzymali wspaniałe nagrody: aparat cyfrowy, albumy, słowniki z dedykacjami i listami gratulacyjnymi od wielu znanych polityków. Część z nich ofiarowała nagrody już po raz drugi.

opr. p. Alicja Wysocka

Sponsorami w II edycji konkursu byli:

1. Pan Lech Wałęsa - Prezydent RP,
2. Pan Marek Jurek - Marszałek Sejmu RP,
3. Pan Jerzy Buzek - Premier RP, Poseł do Parlamentu Europejskiego,
4. Pan Jerzy Stępień - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
5. Pan Lech Gardocki - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
6. Pan Sławomir Skrzypek - Prezes Narodowego Banku Polskiego,
7. Pan Janusz Kaczmarek - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
8. Pan Zbigniew Wasserman - Minister Koordynator d/s Służb Specjalnych,
9. Pan Wojciech Jasiński - Minister Skarbu Państwa,
10. Pani Ewa Polkowska - Minister Szef Kancelarii Senatu RP,
11. Pan Janusz Śniadek - Przewodniczący NSZZ " Solidarność ",
12. Pan Bohdan Józef Paszkowski - Wojewoda Podlaski,
13. Pani Ewa Nowacka - Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce,
14. Pan Marcin Libicki - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
15. Pani Barbara Kudrycka - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
16. Pan Bronisław Geremek - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
17. Pani Grażyna Staniszewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
18. Pan Janusz Lewandowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
19. Pani Urszula Krupa - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
20. Pan Marek Czarnecki - Poseł do Parlamentu Europejskiego
21. Pani Małgorzata Handzlik - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
22. Pan Jan Kułakowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
23. Pan Maciej Giertych - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
24. Pan Zbigniew Kuźmiuk - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
25. Pan Mirosław Mariusz Piotrowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
26. Pan Zdzisław Podkański - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
27. Pan Jacek Protasiewicz - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
28. Pan Konrad Szymański - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
29. Pan Bogusław Rogalski - Poseł do Parlamentu Europejskiego,
30. Pan Maciej Płażyński - Wicemarszałek Senatu RP,
31. Pan Zbigniew Romaszewski - Senator RP,
32. Pan Czesław Ryszka - Senator RP,
33. Pan Jan Szafraniec - Senator RP,
34. Pan Przemysław Berent - Senator RP,
35. Pan Marek Borowski - Marszałek Sejmu RP IV Kadencji,
36. Pan Wojciech Olejniczak - Wicemarszałek Sejmu RP,
37. Pan Bogdan Zdrojewski - Poseł na Sejm RP,
38. Pan Jacek Kurski - Poseł na Sejm RP,
39. Pan Józef Piotr Klim - Poseł na Sejm RP,
40. Pan Marek Sawicki - Poseł na Sejm RP,

opr. dyrektor p. Stanisław Krzywicki

Finaliści prezentacja konkursu na ekranie Dzięki m.in. panu Z. Kowalskiemu zwycięzcy otrzymali liczne nagrody Losowanie kolejności odpowiedzi Początek konkursu
Na pytanie odpowiada Maja Grochowska Paula Razin odpowiada na kolejne pytanie Liczne nagrody w całej okazałości Na ekranie tabela wyników 1 miejsce - Palina Ludorf
Pewne kłopoty z utrzymaniem wygranych nagród 2 miejsce - Sylwia Grochowska Pan Dyrektor składa gratulacje Sylwii Grochowskiej 3 miejsce - Paula Razin Odbiór nagród przez Paulę Razin
4 miejsce - Robert Jankowski Robert z nagrodami 5 miejsce - Maja Grochowska Finaliści konkursu wybór nagród przez uczniów spoza pierwszej dziesiątki

FOTKI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Ostatnie uwagii pana dyrektora IIIc Aneta wchodzi na egzamin Sala nr 1 - czas start IIIb na apelu przed egzaminem IIIa w skupieniu przed egzaminem
Drugi dzień, tuż przed egzaminem Sprawdzanie zabezpieczenia kopert Niezbędne przyrządy drugiego dnia egzaminu Paula wchodzi na egzamin Paulina z legitymacją szkolną Czy na pewno nie brakuje żadnej strony?

DZIEŃ WIOSNY - 2007 W NASZEJ SZKOLE

             Po wielu burzliwych naradach Samorząd Uczniowski ustalił, że tematem przewodnim obchodów Pierwszego Dnia Wiosny będzie „Bajkowy Świat”. I tak oto 21 marca 2007r. nasza szkoła zmieniła się w bajkową krainę.
            Każda klasa miała za zadanie jak najlepsze zaprezentowanie wylosowanej wcześniej bajki. Klasa Ia wcieliła się w stworki z „Muminków”, Ib grała „Gumisie”, Ic – „Misia Uszatka” , IIa – „Scooby Doo”, IIb – „Braci Koala”, IIc – „Kubusia Puchatka”, IIIa zmieniła się w niebieskie skrzaty ze „Smerfów”, IIIb wylosowała „Pszczółkę Maję” a IIIc – „Tabalugę”.
            Międzyklasowa rywalizacja przebiegała w 10 konkurencjach:
1.      prezentacja klasy,
2.      prezentacja bajki,
3.      piosenka z bajki,
4.      przedstawienie przygotowanej wcześniej krótkiej scenki z bajki,
5.      najlepsze przebranie,
6.      bajkowa potrawa,
7.      krzyżówka,
8.      quizy – Kto to jest? i Jaka to kreskówka/film?
9.      quiz – Kto to napisał?
10.  plakat obrazujący hasło „Alkohol niszczy dziecięce marzenia!!!”

Wysiłki uczniów bacznie obserwowała i oceniała komisja konkursowa w składzie:
1. Stanisław Jakub Krzywicki
2. Justyna Żynda
3. Zofia Bujnowska.

Zwycięzcami całej imprezy okazały się „pszczółki” z IIIb.
Drugie miejsce zajęły „smerfy” z IIIa,
 a III miejsce przypadło w udziale klasie IIIc.
Miejsce IV – klasa Ic, V- IIc, VI – IIb,  VII – Ia, VIII – IIa, IX – Ib.

Jako członek jury muszę przyznać, że wszyscy uczestnicy wykazali się talentem aktorskim i wokalnym, pomysłowością oraz ogromnym zaangażowaniem w pracę całego zespołu klasowego. Oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, że już nie może być lepiejJ
 
Mam nadzieję, że obchody Pierwszego Dnia Wiosny w przyszłym roku będą cieszyły się wśród Was równie dużą popularnością.
Mile widziane już są propozycje tematów przewodnich na następny rok.

opr. Justyna Żynda

Klasa IIIb z wychowawczynią Klasa IIIc prezentująca się w tańcu Kubuś Puchatek Smerfy z klasy IIIa IIIc prezentuje Tabalugę
Ia w scence z Muminkami Miś Uszatek klasy Ic W roli Kubusia - Paweł IIIb prezentuje Pszczółkę Maję Bajkowa potrawa klasy IIIc
Mrowisko z miodem klasy IIIb Rozwiązywanie krzyżówki Plakat antyalkoholowy klasy IIb Prezentacja klasy IIIc Piosenka o Mai w wykonaniu IIIb
Scenka Ic Kubuś Puchatek z Prosiaczkiem IIIa - Gargamel porwał Smerfa Smerfy z IIIa Smerfy z IIIa
Prezentacja strojów bajkowych Potrawa IIIc Uroczy "Gucio" z IIIb Plakat z IIIb Zwycięzcy wybierają nagrody
  Plakat IIIa Ia prezentuje swój plakat Ostateczna tabela wyników  

KULIG KLASY IA

 

     14 lutego wyjechaliśmy do Czarnej Buchty skąd wyruszyliśmy trzema saniami na kulig po okolicy. Malownicze tereny leśne i piękna pogoda sprawiły, że z radością i śpiewem przemierzaliśmy leśne ścieżki. Po godzinnej przejażdżce wróciliśmy do punktu docelowego gdzie czekały na nas wyśmienite soczewiaki, pieczone faworki i gorąca herbata przygotowana przez gospodarzy. Po szybkim posiłku wszyscy udali się na pobliski stok, z którego wesoło zjeżdżaliśmy na workach. Po godzinie mokrzy, ale weseli wróciliśmy do ogniska na pieczone kiełbaski. Potem nasz wychowawca p. Razin zorganizował wyścigi na workach. Radość i gromkie śmiechy nas nie opuszczały. Na zakończenie jeszcze na pół godziny wróciliśmy na górkę. Umęczeni i mokrzy, ale szczęśliwi wróciliśmy po czterech godzinach do szkoły.
       Takie kuligi będziemy pamiętać całe życie. I już czekamy na następną śnieżną zimę.
                                 uczennice klasy Ia

 

I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

    Uroczystość rozdania nagród uczniom i nauczycielom nagrodzonym w konkursie edukacyjnym "Skarby Natury w naszym regionie na podstawie sieci ekologicznej NATURA 2000" odbyła się 20 stycznia 2007 w siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie. Nagrody przyznano uczniom w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, a także nauczycielom, którzy opracowali najciekawsze ścieżki edukacyjne.

    Prezentacja multimedialna Emilii Teresy Tomkiewicz oraz Patrycji Weroniki Buziuk pod tytułem "Ostoja Suwalska" zajęła I miejsce w kategorii gimnazja w konkursie "Skarby Natury w naszym regionie na podstawie Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000".

   Emilka i Patrycja podczas Rozdania nagród w konkursie edukacyjnym "Skarby Natury w naszym regionie"

BILANS I PÓŁROCZA 2006/2007

 

Klasa:

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIc

IIIa

IIIb

IIIc

Liczba uczniów w klasie
Liczba ocen niedostatecznych
Liczba ocen dopuszczających
Liczba ocen bardzo dobrych
Liczba ocen celujących
Średnia klasy
Miejsce w szkole
Liczba ocen z zachowania
wzorowych
bardzo dobrych
dobrych
poprawnych
nieodpowiednich
nagannych
Liczba opuszczonych godzin:
usprawiedliwionych
nieusprawiedliwionych

20
27
66
31
1
3,04
VI
I

5
8
6
1
-
-
772
673
99

19
10
57
39
2
3,29
V

4
7
4
3
1
-
367
350
17

19
0
36
42
3
3,57
II

13
5
-
-
-
-
443
443
-

23
11
72
54
22
3,58
I

11
8
1
2
-
-
725
665
60

21
19
88
43
9
3,11
VI

5
11
3
1
-
-
665
639
26

21
31
110
33
4
2,87
IX

4
4
2
6
3
2
1555
1157
398

20
0
54
45
14
3,51
III

8
6
1
3
1
1
930
666
264

20
2
75
59
17
3,50
IV

9
8
-
1
1
-
808
773
35

19
16
93
26
3
2,91
VIII

7
4
3
2
3
-
927
720
207

ŚREDNIA OCEN SZKOŁY: 3.26

OTO NAJLEPSI UCZNIOWIE GIMNAZJUM w I półroczu 2006/2007

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia

1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
7.
9.
10.
11.
11.
13.

Ludorf Paulina
Razin Paula
Świacki Marcin
Grochowska Sylwia
Stachurska Agata
Siergiej Ewa
Jankowski Konrad
Pachucka Magdalena
Jankowski Robert Andrzej
Sitko Urszula
Grochowska Maja
Korsak Agnieszka
Ambrosiewicz Aneta

IIa
IIIb
IIa
IIIb
IIa
IIa
IIb
IIc
IIIb
IIb
Ib
IIb
IIIb

5.38
5.33
5.31
5.31
5.23
5.15
5.00
5.00
4.92
4.85
4.83
4.83
4.58

14.
14.
14.
17.
18.
18.
20.
21.
22.
22.
22.
22.
26.

Ślązak Martyna
Rogucka Teresa
Żukowski Adrian
Buziuk Patrycja Weronika
Świacki Kamil
Krajewski Patryk
Lachowicz Ewelina
Sobocińska Olga
Siemienkiewicz Seweryn
Surożyński Paweł
Maksimowicz Monika
Tomkiewicz Emilia
Bobrowska Żaneta

Ia
Ic
Ic
IIIa
IIIa
IIIb
Ia
IIIa
Ib
Ib
IIb
IIIa
IIa

4.50
4.50
4.50
4.42
4.38
4.38
4.33
4.23
4.17
4.17
4.17
4.17
4.15

SZKOLNA WIGILIA 2006 - FOTKI


Wigilia klasowa w klasie Ic


Klasa IIa


Klasa IIIb


Klasa IIIc


Klasa Ia


Klasa IIb


 


Pożegnanie odchodzącej na emeryturę pani Krystyny Koneszko

GÓRA GROSZA

                Najpopularniejszą akcją w naszej szkole wspierającą dzieci z domów dziecka jest „Góra Grosza”. Uczniowie aktywnie biorą w niej udział już od kilku lat. Aby pomóc naszym kolegom i koleżankom przez kilka tygodni prowadzimy zbiórkę pieniędzy wśród uczniów, a także parafian. Finałem akcji jest aukcja prac plastycznych, które przygotowujemy na lekcjach sztuki. Na tegoroczną licytację wybraliśmy 39 prac oraz flagę z podpisami największych gwiazd polskiej piłki nożnej (m. in. Z. Bońka, A. Piechniczka, A. Streylau) przekazaną nam przez Telewizję Polsat. Aukcja, w której brali udział rodzice i nauczyciele, odbyła się 10.11.2006 roku o godzinie 1500 tuż przed ogólnym zebraniem rodziców. Chociaż frekwencja nie była zbyt duża, to rodzice miło nas zaskoczyli, gdyż bardzo aktywnie wzięli udział w licytacji. Sprzedaliśmy 35 prac plastycznych, z których najwyższą cenę osiągnął „Jednorożec” autorstwa Mai Sosnowskiej. Najwięcej emocji wśród zgromadzonych wzbudziła licytacja flagi, którą chciałby mieć każdy kibic. Po długiej i zażartej walce szczęśliwą nabywczynią okazała się pani Barbara Daniłowicz, która zaoferowała 151 złotych.
                Aukcja przebiegła bardzo sprawnie i w miłej atmosferze. Rodzice byli wyjątkowo hojni. Dzięki całej akcji wraz z licytacją udało się zebrać 841,11 złotych.

Sylwia z III b

WYCIECZKA PO SUWALSZCZYŹNIE

            28 września 2006 roku w czwartek klasa Ia oraz klasa Ib wybrała się na wycieczkę po Suwalszczyźnie Naszymi opiekunami byli: p. R. Razin i p. I. Wasilewska. Pierwszym punktem naszego programu była wspinaczka na Jasionową Górę (228 m n.p.m.). Chłopaki zaczęli wbiegać na nią na wyścigi, ale po chwili zorientowali się, że podbieg jest dosyć długi a sił coraz mniej i tempo u niektórych nieco przygasło. Z punktu widokowego oglądaliśmy panoramę jeziora Szelment. Po kilku minutach byliśmy już u podnóża Cisowej Góry (252 m n.p.m.), na którą ciężko było nam wejść, ale gdy znaleźliśmy się na jej szczycie, mogliśmy oglądać wspaniałe widoki. Tam też zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.
                Kolejnym etapem naszej wycieczki były Smolniki. W tym miejscu pogoda zaczęła się psuć i deszcz wisiał w powietrzu. Przeszliśmy kilkaset metrów nad urokliwe jezioro otoczone lasem. Pani Wasilewska wykorzystała tą drogę na zbieranie grzybów. Gdy wracaliśmy już do autokaru zaczęło nieźle padać i wtedy można było wykazać się umiejętnościami sprinterskimi. Jedni wybrali szybki bieg do autokaru, a inni spacer w deszczu.
                Ze Smolnik przejechaliśmy najkrótszą drogą nad jezioro Hańcza. Trasa okazała się wyjątkowo wyboista. Mieliśmy wrażenie, że przecieraliśmy dopiero ten szlak. Doszliśmy do jeziora od strony północnej przez ruiny dworku. Chłopaki sprawdzali swój zmysł równowagi na pochyłej kłodzie, a Krystiana w momencie przekomarzania się z kolegami wylądowała nogą w wodzie. Mało się tym przejęła, bo i tak wokół było mokro.          Wiadukty w Stańczykach zrobiły na nas duże wrażenie szczególnie, gdy na nie weszliśmy. Okazało się, że kamyk spadający z 36 m do rzeczki Błędzianki leciał ponad 3 sekundy.
                W Turtulu (siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego) mogliśmy wejść na dużą górę skąd rozpościerał się widok na dolinę Czarnej Hańczy, a potem iść oglądać ruiny starego młyna. Zaszliśmy także do izby regionalnej, gdzie były stare narzędzia, którymi ludzie posługiwali się kilkadziesiąt lat temu. Niektórzy z nas przypominali, że gdzieś w domu również podobne jeszcze istnieją.
                Ostatnim punktem naszej wycieczki było miejsce skąd Czarna Hańcza wypływa z jeziora. Nie wszyscy tak to sobie wyobrażali.
                Chociaż trochę zmęczeni do szkoły wróciliśmy ze wspaniałymi humorami i nastrojami. Cieszymy się, że poznaliśmy trochę zakątków naszej okolicy.

opr. Magdalena Nowalska i Martyna Ślązak

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2006 - 15 WRZEŚNIA

            ,,Świat sam sobie nie da rady – segregujmy więc odpady”. Ta rymowanka Andrzeja Pągowskiego stała się hasłem tegorocznej akcji Sprzątania Świata, do której jak co roku przystąpiło Nasze Gimnazjum.
            Celem tej największej kampanii społecznej jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie i łączenie działań wszystkich ludzi na rzecz ochrony środowiska.
            W sprzątaniu wzięło udział 180 uczniów, którzy pod opieką nauczycieli udali się na wyznaczone im obiekty, tzn. otoczenie szkoły, centrum i okolice Krasnopola oraz trasy w WPN i Lesie Krasnopol.
            Zebrano w sumie około 40 worków śmieci (o połowę mniej niż w roku ubiegłym) i zlokalizowano cztery dzikie wysypiska śmieci.
            Do akcji włączył się również Urząd Gminy, który zapewnił rękawiczki, worki oraz kiełbaski lub słodycze wszystkim uczestnikom sprzątania.
            Akcja w plenerze zakończyła się wspólnym ogniskiem nad Jeziorem Długim. W szkole natomiast odbyło się podsumowanie przeprowadzonych działań i apel, na którym przedstawiciele poszczególnych klas zdali krótką relację z przebiegu dnia.
            Z analizy sprawozdań wynika, że ilość napotkanych odpadów i dzikich wysypisk śmieci systematycznie się zmniejsza. Przyczyną jeszcze istniejącego zaśmiecenia środowiska jest brak gospodarki odpadami, czyli: brak publicznych kontenerów, koszy na śmieci, segregacji odpadów, wzrost konsumpcji wśród naszych współmieszkańców oraz niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.
            Jak powiedział astronauta Neal Armstrong, Ziemia widziana z Księżyca jest otoczona błękitną poświatą i mieni się kolorami tęczy. Żeby zachować te kolory dla następnych pokoleń, troszczmy się codziennie o Ziemię, choćby poprzez segregację odpadów.

                                        p. J. Łucznik - Kęcka


     Klasa Ia podczas zbierania śmieci na obrzeżach Krasnopola.

     Po pracy zasłużone ognisko nad jeziorem Długim i pieczona kiełbaska.

     Pan dyrektor pomaga podczas pieczenia kiełbasek.

     Przyjemny wypoczynek po pracy.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

           4 września b.r. rozpoczął się nowy rok szkolny wnoszący wiele zmian w życie uczniów, a także nauczycieli. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2006/07 zaczęła się od Mszy św. o godzinie 800. Następnie wszyscy zgromadzili się na apelu, na którym wystąpiły takie osobistości jak pan Józef Stankiewicz – Wójt Gminy Krasnopol oraz nasz dyrektor – pan Stanisław Jakub Krzywicki. Opowiadali oni o szerszych zmianach, jakie mają zostać przeprowadzone w reformie szkolnej pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – pana Romana Giertycha. Usłyszeliśmy także pewne wzmianki o naszej przyszłej sali gimnastycznej, która obecnie jest w ciągłym stanie budowy. Pan Wójt zapewniał, że za parę miesięcy prace mają zostać ukończone. Wspomniał on również, że nawet obecne trzecie klasy zdążą z niej skorzystać jeszcze przez parę miesięcy. Akurat z tej zmiany jesteśmy zadowoleni, bo wszyscy mają już dość ćwiczeń w starej, nieogrzewanej i sypiącej się sali gimnastycznej lub na korytarzu w szatni.
          Osobami, które tego dnia najbardziej się denerwowały, byli pierwszoklasiści. Nieobeznani w naszej szkole, niezapoznani z jej obyczajami i ludźmi, po prostu okropnie się stresowali. Na ich pocieszenie mogę powiedzieć, że każdy z nas to przeżywał. Uwierzcie - potem będzie tylko lepiej :-).
                                                                    Edyta Korsak kl. IIc


     Jeszcze wszyscy razem. Za chwilę uczniowie dowiedzą się, w której klasie kto się znajdzie.

     Przemówienie pana wójta.

     Pan Razin odczytuje listę klasy Ia

OTRZĘSINY I ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

        11 października klasy pierwsze spotkały się, aby wziąć udział w uroczystości ślubowania. Najpierw jednak uczniowie pobawili się podczas humorystycznych "okocin". Jak tradycja każe klasy posadziły symboliczne drzewko przy szkole, a chętni mogli pobawić się na szkolnej dyskotece do godziny 1900 .
        Oto migawki z tego dnia:

Kto szybciej zje pikantną kanapkę?

Mazakiem trzymanym w ustach malujemy swego wychowawcę.

Oto nasi wychowawcy.

Jury ocenia poszcególne konkurencje.

Musimy jak najszybciej przenieść piłeczkę do kosza, ale bez użycia rąk.

Jak najszybciej jemy ptasie mleczko.

Zwyciężyła klasa Ia i otrzymała certyfikat zwalniający z odpytywania przez 2 dni.

Dosłowne wkuwanie matematyki.

Uroczyście ślubujemy...

...Nie czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię szkoły...

Sadzimy symboliczne drzewko.

Jak przenieść jajko, aby go nie stłuc.

Klasa Ib przy swoim drzewku.

Klasa Ia przy swoim drzewku.

Klasa Ic wraz z wychowawczynią i p. dyrektorem.

Na dyskotece.

Heros na tle pięknych dziewcząt.

Tańczymy do ostatniej kropli potu.

Kolejna konkurencja.

Test na komunikatywność nauczyciela z uczniem.

Jak przekonać panią, aby nie robiła dzisiaj klasówki?

Młode kotki lubią mleczko.

Popis kocich ogonów.

Czesanie uczennic przez wychowawców.

Konkurs na najładniejszy makijaż

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W NASZEJ SZKOLE
              W ROKU SZK. 2006/2007
(Zajęcia te oprócz koła fizycznego organizowane są przez nauczycieli gimnazjum w ramach pracy społecznej)

Poniedziałek:
1350 – 1435 – koło języka angielskiego - (Justyna Żynda)
1345 – 1435 – koło fizyczne – przygot. do konkursu fizycznego (R. Razin)
1345 – 1435 – koło ekonomiczne - B. Zaniewska
długa przerwa - Ekozespoły - J. Titarczuk, I. Wasilewska

Wtorek:
1350 – 1435 – koło polonistyczne – kl. IIa, IIb (J. Titarczuk)

Środa:
1255 – 1340 – koło polonistyczne – kl. IIIb, IIIc (J. Titarczuk)
 

Czwartek:
1130 – 1200 – Szkolny Klub Europejski "Prometeusz" - (A. Wysocka)
1255 – 1340 – koło polonistyczne –  Ic (I. Wasilewska)
 855 – 940 – koło historyczne – (A. Wysocka)
1350 – 1435 – koło historyczne – (A. Wysocka)

Piątek:
  950 – 1035 – koło polonistyczne  - kl. IIc (J. Titarczuk)
1255 – 1340 – koło polonistyczne –  Ib (I. Wasilewska)
1255 – 1340 – koło matematyczne - (Sylwia Dąbrowska Polens)
1445 – 1530 – zajęcia w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego - (J. Lewkiewicz)

Koło Ekologiczne - konsultacje w miarę potrzeb - J. Łucznik - Kęcka

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Przewodnicząca - Sylwia Grochowska
I zastępca przew. - Agnieszka Korsak
II zastępca przew. - Patryk Krajewski
Sekretarz - Ewa Siergiej
Skarbnik - Beata Ambrosiewicz

Przew. sekcji:
Kronikarsko-redakcyjnej - Ksenia Bobrowska
Naukowej - Ewelina Surożyńska
Imprez i rozrywki - Emilia Tomkiewicz

 Składy wszystkich sekcji wywieszone zostały na gazetce szkolnej.

 

SZKOLNY FESTYN REGIONALNY

"Każdy lud może żyć i rozwijać się dotąd,
dokąd zna swoją przeszłość. Ginie, gdy traci dla niej szacunek"

01 czerwca odbył się Szkolny Festyn Regionalny. Uczniowie przygotowywali się do tego dnia ponad miesiąc. Klasy rywalizowały w poszczególnych konkurencjach:

- rewia mody
- scenka gwarowa
- prezentacja potraw regionalnych
- prezentacja ciekawostki regionu
- odgadywanie nazw przedmiotów używanych przed laty
- tłumaczenie słówek regionalnych
- rozwiązywanie krzyżówki regionalnej
- odgadywanie obiektu zaznaczonego na mapce regionalnej

    W ogólnej rywalizacji klas zwyciężyła klasa IIb, drugie miejsce zajęła klasa IIIa, a trzecie miejsce przypadło klasie IIIb
            Tak pisze jedna z uczennic klasy IIb - "
Uważam, że wszystkie zarwane noce zostały wynagrodzone tym sukcesem. Następnego dnia w euforii wspólnie odebraliśmy drobne upominki. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pójdzie nam równie dobrze."

        Inna uczennica klasy IIIa - "Zabawę w postaci Dnia Regionalnego uznaliśmy za bardzo udaną i pożegnalną, ostatni raz się zintegrowaliśmy, żeby coś wspólnie przygotować i chyba rezultaty było widać.  Mamy nadzieję, że pozostawiamy po sobie miłe wspomnienia :)"